Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 19.08.2021

Станом на 19.08.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 481 910,133 тис. грн., з них власних надходжень – 284 848,217 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів – 197 061,916 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація – 68 284,333 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери – 939,824 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 113 850,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 60,000 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 3 485,332 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 327,785тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 589,803тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 862,566 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – 2 335,256 тис. грн..

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 9, 688 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 3 315,458 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 416 772,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 238 317,5 тис. грн., або 57,2% від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 14994,0 тис. грн. (3,6%);
 • - на соціальний захист населення – 12 897,0 тис. грн. (3,1%);
 • - на культуру і мистецтво – 18 161,2 тис. грн. (4,4%);
 • - на фізичну культуру та спорт – 6 890,6 тис. грн. (1,7%);
 • - на органи місцевого самоврядування – 62 895,0 тис. грн. (15,1%);
 • - на житлово-комунальне господарство – 55180,4 тис. грн. (13,2%);
 • - на економічну діяльність – 5 090,1 тис. грн. (1,2%);
 • - на іншу діяльність – 537,4 тис. грн. (0,1%);
 • - на міжбюджетні трансферти – 1808,9 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 297 342,4 тис. грн., або 71,3% від загального обсягу витрат;

 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 7159,4 тис. грн. (1,7%);
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35 554,5 тис. грн. (8,5%);
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 208,2 тис. грн. (0,1%);
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 57 482,3 тис. грн. (13,8%);
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 808,9 тис. грн. (0,4%);
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 206,8 тис. грн. (0,8%);
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 698,9 тис. грн. (0,4%);
 • - на продукти харчування – 6 964,1 тис. грн. (1,7%);
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 4 905,2 тис. грн. (1,2%);
 • - на видатки на відрядження - 181,7 тис. грн. (0,04%);
 • - на інші видатки – 259,7 тис. грн. (0,06%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 19.08.2021 такі видатки складають 27 512,2 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • - на органи місцевого самоврядування – 207,6 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • - на охорону здоров’я -765,4 тис. грн., або 2,8%;
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 92,4 тис. грн., або 0,3%;
 • - організація благоустрою населених пунктів (придбання сміттєвозу) -3 570,0 тис. грн., або 13,0%;
 • - будівництво медичних установ та закладів - 3,9 тис. грн., або 0,01% ;
 • - будівництво освітніх установ - 99,8 тис. грн., або 0,4%;
 • - розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 2 581,4 тис. грн., або 9,4%;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2173,4 тис. грн., або 7,9%;
 • - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 9 686,3 тис. грн., або 35,2%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5 974,2 тис. грн., або 21,7%;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 242,4 тис. грн., або 0,89%;
 • - міжбюджетні трансферти – 2 115,4 тис. грн., або 7,7%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина