Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 16.09.2021

 Станом на 16.09.2021 року до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 543981,220 тис.грн., з них власних надходжень — 319 190,879 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 224790,341 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 77595,833 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 1662,765 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 128316,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 584,476 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3920,998тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1543,024тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1752,135тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2623,543тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2627,163 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,074 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3727,667 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 478 776,3 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 264994,5 тис.грн., або 55,3 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 16691,5 тис.грн., або 3,5 %;
 • — на соціальний захист населення — 15616,2 тис.грн., або 3,2 %;
 • — на культуру і мистецтво — 20524,9 тис.грн., або 4,3%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 7927,5 тис.грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 71 151,6 тис.грн., або 14,9 %;
 • — на житлово-комунальне господарство — 72834,4 тис.грн., або 15,2 %;
 • — на економічну діяльність — 6568,1 тис.грн., або 1,4%;
 • — на іншу діяльність — 658,7 тис.грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 333 234,1 тис.грн., або 69,6% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 9203,1 тис.грн., або 1,9%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 37176,5 тис.грн., або 7,8%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 211,1 тис.грн., або 0,05%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 75349,3 тис.грн., або 15,7 %;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1808,9 тис.грн., або 0,4%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4300,2 тис.грн., або 0,9%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1852,3 тис.грн., або 0,4%
 • — на продукти харчування — 8113,3тис.грн., або 1,6%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 7065,4 тис.грн., або 1,5%;
 • — на видатки на відрядження — 198,0 тис.грн.,або 0,05%;
 • — на інші видатки — 264,1 тис.грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 16.09.2021 року такі видатки складають 35775,2 тис.грн.,

у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 244,3 тис.грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на охорону здоров’я −765,4 тис.грн., або 2,1 %;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3237,2 тис.грн., або 9,0%;
 • — організація благоустрою населених пунктів 8 049,9тис.грн., або 22,5%, (придбання сміттєвозу) — 3570,0тис.грн.,
 • — будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 117,7 тис.грн., або 0,3%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис.грн., або 0,01% ;
 • — будівництво освітніх установ — 99,8 тис.грн., або 0,3% ;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2631,3 тис.грн., або 7,4%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис.грн., або 6,1%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9686,3 тис.грн., або 27,1%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис.грн., або 16,7%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис.грн., або 0,7%;
 • — ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища — 99,8 тис.грн., або 0,29%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2449,6 тис.грн., або 6,8%.

Фінансове управління Лисичанської міської ВЦА