Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 11.11.2021

Станом на 11.11.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів – 675 157,293 тис.грн., з них власних надходжень – 396 426,364 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 278 730,929 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 96 218,833 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери – 2 409,804тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 158 126,800 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 60,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 1 753,428 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 4 792,330 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 565,538 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 861,935 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 367,858 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 623,543тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 3 210,976 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 10,846 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 3 727,667 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 589 979,2 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 327 876,5 тис.грн., або 55,6 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 19 640,6 тис.грн., або 3,3 %;
 • - на соціальний захист населення – 19 894,5 тис.грн., або 3,4 %;
 • - на культуру і мистецтво – 24 349,5 тис.грн., або 4,1%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 9 441,4 тис.грн., або 1,6%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 86 638,5 тис.грн., або 14,7 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  89 939,8 тис.грн., або 15,2 %;
 • - на економічну діяльність – 9 380,4 тис.грн., або 1,6%;
 • - на іншу діяльність – 725,4 тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 2 092,6 тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 404 717,6 тис.грн., або 68,6% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 11 804,6 тис.грн., або 2,0%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47 248,4 тис.грн., або 8,0%;
 • - на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм – 38,0 тисм.грн., або 0,06%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 357,8 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 93 044,4  тис.грн., або 15,7 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 092,6 тис.грн., або 0,4%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6 725,7 тис.грн., або 1,1%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 028,2 тис.грн., або 0,3%
 • - на продукти харчування –  10 526,8 тис.грн., або 1,8%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 10 828,2 тис.грн., або 1,8%;
 • - на видатки на відрядження - 264,1 тис.грн.,або 0,1%;
 • - на інші видатки – 302,8 тис.грн., або 0,04%;

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 11.11.2021 року такі видатки складають 50 695,8 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - на органи місцевого самоврядування308,3 тис.грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • - на освіту – 1 503,1 тис.грн., або 3,0%;
 • - на охорону здоров’я – 2 490,4 тис.грн., або 5,0 %;
 • - соціальний захист та соціальне забезпечення - 464,7 тис.грн., або 0,9%
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -3 522,8 тис.грн., або 6,9%;
 • -організація благоустрою населених пунктів 8 049,9 тис.грн., або 15,8%,;
 • - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1 565,5 тис.грн., або 3,1%.;
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 469,6 тис.грн., або 1,0%;
 • - будівництво медичних установ та закладів – 714,1 тис.грн., або 1,4% ;
 • - будівництво освітніх установ та закладів - 2 026,7 тис.грн., або 4,0% ;
 • - будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 68,0 тис.грн., або 0,1%;
 • - будівництво інших об’єктів комунальної власності – 43,2 тис.грн., або 0,1%;
 • - розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 3 191,8 тис.грн., або 6,3%;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2 173,4 тис.грн., або 4,3%;
 • - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 9 927,0 тис.грн., або 19,5%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 10 974,2 тис.грн., або 21,6%;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 242,3 тис.грн., або 0,5%;
 • - інші заходи громадського порядку та безпеки – 181,7тис.грн., або 0,4%;
 • - міжбюджетні трансферти – 2 779,1 тис.грн., або 5,5%.

Також на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку касові видатки склали 171,2 тис.грн.

Заступник начальника фінансового управління Світлана Малик