Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 25.11.2021

Станом на 25.11.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 696 159,464 тис. грн., з них власних надходжень — 411 583,317 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 284 576,147 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 99 322,667 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 158 126,800 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України — 150,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 1 753,428 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 4 792,330 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 4 156,922 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 861,935 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 367,858 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 210,976 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,846 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,667 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 618 971,5 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 341 836,3 тис. грн., або 55,2 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 21 425,5 тис. грн. (3,5%);
 • — на соціальний захист населення — 20 750,1 тис. грн. (3,3%);
 • — на культуру і мистецтво — 25 802,9 тис. грн. (4,2%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 9 810,3 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 89 543,8 тис. грн. (14,5%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 96 540,9 тис. грн. (15,6%);
 • — на економічну діяльність — 10 329,9 тис. грн. (1,7%);
 • — на іншу діяльність — 803,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 128,1 тис. грн. (0,3%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 420 365,8 тис. грн., або 67,9% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 12 249,8 тис. грн. (2,0%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 51 603,8 тис. грн. (8,3%);
 • — на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм — 38,0 тис. грн. (0,06%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 378,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 99 624,8 тис. грн. (16,1%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 128,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 6 956,0 тис. грн. (1,1%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 028,2 тис. грн. (0,3%);
 • — на продукти харчування — 11 305,8 тис. грн. (1,8%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 11 713,0 тис. грн. (1,9%);
 • — на видатки на відрядження — 270,5 тис. грн. (0,04%);
 • — на інші видатки — 309,1 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 25.11.2021 такі видатки складають 54 542,5 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 340,8 тис. грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 1 731,8 тис. грн., або 3,2%;
 • — на охорону здоров’я — 2 490,4 тис. грн., або 4,6%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 828,7 тис. грн., або 1,5%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства −3 522,8 тис. грн., або 6,5%;
 • — інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства —500,9 тис. грн., або 0,9%;
 • — організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн., або 14,8%;
 • — проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 1 565,5 тис. грн., або 2,9%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 254,9 тис. грн., або 2,3%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 1 655,9 тис. грн., або 3,0%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 2 338,7 тис. грн., або 4,3%;
 • — будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту — 117,9 тис. грн., або 0,2%;
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 43,2 тис. грн., або 0,1%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 3 964,2 тис. грн., або 7,3%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн., або 4,0%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 927,0 тис.грн., або 18,1%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн., або 20,1%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,3 тис. грн., або 0,4%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7тис.грн., або 0,3%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 638,3 тис. грн., або 4,9%.

Також на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку касові видатки склали — 184,2 тис. грн.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина