Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 01.12.2021

Станом на 01.12.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 708 738,558 тис. грн., з них власних надходжень — 421 058,578 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 287 679,980 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 102 426,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 158 126,800 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України — 150,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 1 753,428 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 4 792,330 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 4 156,922 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) −1 861,935 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 367,858 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 210,976 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,846 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,667 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали — 650 171,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали — 358 999,3 тис. грн., або 55,2% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 21 277,7 тис. грн. (3,3%);
 • — на соціальний захист населення — 21 738,0 тис. грн. (3,3%);
 • — на культуру і мистецтво — 26 921,4 тис. грн. (4,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 10 409,3 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 96 169,1 тис. грн. (14,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 101 190,9 тис. грн. (15,6%);
 • — на економічну діяльність — 10 519,3 тис. грн. (1,6%);
 • — на іншу діяльність — 818,1 тис. грн. (0,2%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 128,1 тис. грн. (0,3%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 445 103,0 тис. грн., або 68,4% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 12 354,0 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 51 416,9 тис. грн. (7,9%);
 • — на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм — 38,0 тис. грн. (0,06%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 397,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 104 485,6 тис. грн. (16,1%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 128,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 7 568,0 тис. грн. (1,2%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 085,1 тис. грн. (0,3%);
 • — на продукти харчування — 11 963,4 тис. грн. (1,8%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 12 045,0 тис. грн. (1,8%);
 • — на видатки на відрядження — 275,5 тис. грн. (0,04%);
 • — на інші видатки — 311,7 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.12.2021 такі видатки складають 56 651,4 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 340,8 тис. грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 2 658,7 тис. грн., або 4,7%;
 • — на охорону здоров’я — 2 490,3 тис. грн., або 4,4%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 1 151,9 тис. грн., або 2,0%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства −3 522,8 тис. грн., або 6,2%;
 • — інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства —500,9 тис. грн., або 0,9%;
 • -організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн., або 14,2%;
 • — проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 1 565,5 тис. грн., або 2,8%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 492,3 тис. грн., або 2,6%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 1 655,9 тис. грн., або 2,9%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 2 739,8 тис. грн., або 4,8%;
 • — будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту — 338,2 тис. грн., або 0,6%;
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 43,2 тис. грн., або 0,1%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 3 964,2 тис. грн., або 7,0%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн., або 3,8%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 927,0 тис. грн., або 17,5%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн., або 19,5%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,4%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7тис.грн., або 0,3%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 638,3 тис. грн., або 4,7%.

Також проведені видатки на:

— ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку — 184,2 тис. грн.;

— придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 — 108,8 тис. грн.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина