Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 30.04.2015 року включно

Станом на 30.04.2015року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 125 899,7 тис.грн

Касові видатки склали 114 064,2 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 33 368,5 тис.грн. або 29,2% від загального обсягу витрат,

 • · на охорону здоров’я — 21 804,5 тис.грн або 19,1%,
 • · на соціальний захист населення — 42 050,3 тис. грн, або 36,9%,
 • · на культуру — 5 972,8 тис. грн, або 5,2%,
 • · на засоби масової інформації — 20,0 тис. грн, або 0,02 %,
 • · на фізичну культуру та спорт — 889,8 тис. грн, або 0,8%,
 • · на органи місцевого самоврядування — 6 892,2 тис. грн, або 6,0%,
 • · на житлово-комунальне господарство — 621,7 тис. грн, або 0,6%,
 • · на транспорт — 1689,1 тис. грн, або 1,48%,
 • · на інші видатки — 755,3 тис.грн, або 0,7%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 53 742,4 тис.грн, або 47,1% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 15 009,5 тис.грн, або 13,2%, на виплату видатків із соціального забезпечення — 40 585,6 тис.грн, або 35,6%, на поточні трансферти підприємствам — 2 000,5 тис.грн, або 1,7%, на трансферти органам державного управління іншого рівня 455,1 тис.грн, або 0,4%, на придбання медикаментів 210,9тис.грн, або 0,2%, на придбання продуктів харчування — 610,8 тис.грн, або 0,5%, на придбання предметів, матеріалів 451,6 тис. грн 0,4%, на оплату послуг — 940,0 тис.грн, або 0,8%, на інші видатки —57,8 тис.грн, або 0,1%.

Крім того, видатки здійснювались за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.04.2015року включно касові видатки по бюджету розвитку складають 3 961,0тис.грн, у тому числі по галузях:

 • · «Культура» — 40,0 тис. грн., або 1,0%,
 • · «Органи місцевого самоврядування» — 20,0 тис. грн, або 0,5%,
 • · «Освіта» — 1 131,9 тис. грн, або 28,6%,
 • · «Охорона здоров’я» — 132,2 тис. грн, або 3,3%,
 • · «Фізкультура і спорт» — 48,9 тис.грн, або 1,2%,
 • · «Житлово-комунальне —господарство» — 2 588,0 тис.грн, або 65,4%.

У тому числі капітальні ремонти та реконструкції складають 3 254,6 тис.грн, або 82,2%.

Начальник фінансового управління М.Г.Солодовник