Золота медаль «Авторської «Школи успіху» Світлани Бєлухи»

 Результати інноваційної діяльності «Авторської «Школи успіху» Світлани Бєлухи» разом з іншими авторськими школами України були представлені на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2021» й виставці освіти за кордоном «World Edu». У номінації «Створення і впровадження інноваційних моделей, концепцій, систем і програм для підвищення якості освіти» авторська школа отримала золоту медаль.

Інститут модернізації змісту освіти МОН України протягом кількох років знайомився з системою роботи Лисичанської багатопрофільної гімназії, вивчав авторські методики, що впроваджуються в освітній процес. Результат такого дослідження: Лисичанська гімназія — єдиний заклад освіти Луганщини, який увійшов до всеукраїнського експерименту «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл в Україні» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація Авторська школа в Україні».

Лисичанська багатопрофільна гімназія як авторська школа забезпечує розвиток учнів, надає їм знання високої якості понад освітній стандарт, формує активну громадянську позицію вихованців. Особистісна орієнтація навчання, виховання, соціалізації на основі загальнолюдських моральних цінностей реалізується колективом на основі авторських передових педагогічних ідей та інновацій, апробація і впровадження яких здійснюється понад тридцять років.

Концептуальна мета авторської школи — конкурентоспроможний випускник гімназії.

Отже, авторська школа С.В. Бєлухи — народного вчителя, заслуженого вчителя України, ефективного освітнього менеджера — еволюційно розвивається як педагогічна система протягом багатьох років, показує стійкі позитивні результати та ефективність навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання дитини як високодуховної, толерантної, демократичної, конкурентоспроможної, інтелектуальної особистості, справжнього патріота своєї держави.

Управління освіти Лисичанської міської ВЦА