Про підвищення фахового рівня

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) висловлює свою глибоку повагу та надає таку інформацію.

Відповідно до чинного законодавства державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники мають можливість реалізовувати своє право на професійне навчання (на навчання в магістратурі за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування») за рахунок коштів державного бюджету.

У 2020 році прийом слухачів на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за рахунок коштів державного бюджету в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснюється:

· за заочною формою навчання – для державних службовців підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорії посад детальніше... (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та за кошти фізичних і юридичних осіб).

Тривалість програми: 90 кредитів ЄКТС

Ліцензійний обсяг: 50 осіб

 Строк навчання у магістратурі за заочною  формою навчання складає 16 місяців (1 рік 4 місяці).

Освітня кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування.

На навчання у магістратурі за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за рахунок коштів державного бюджету приймаються особи, які:

· мають ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра;

· працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;

· мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

*  у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), то така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

До заяви про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання додаються:

  • · чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
  • · копія диплома про вищу освіту та додатка до нього;
  • · копія трудової книжки;
  • · реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • · паспорт громадянина України;
  • · військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Слухачі, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань, які проводяться в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з:

  • · основ держави і права;
  • · основ економіки;
  • · іноземної мови;
  • · співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Здобувачі вищої освіти на період сесії забезпечуються місцями у гуртожитку на території Університету, в центрі м. Києва.

Особи, які відповідають всім вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу.

Вартість навчання – 12 900 грн за навчальний рік.

Навчання починається – з 01 вересня 2020 року.

Формування списків вступників на навчання за рахунок коштів державного бюджету до 31 липня 2020 року.

Прийом документів здійснюється до 17 серпня 2020 року.

Вступні фахові екзамени з 19 серпня  по 22 серпня 2020 року.

Офіційний сайт ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: http://umo.edu.ua/

КОНТАКТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 04053  м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 52-а, корпус 3,  I поверх, каб. 1.9, станція метро «Лук'янівська». Їхати тролейбусами №№16, 18 до зупинки «Полтавська».

З питань вступу на навчання звертатись за телефонами:

(044) 484 34 98 – Жукова Ірина Віталіївна, відповідальний секретар Приймальної комісії УМО

(067) 253 31 65 – Ковтун Оксана Анатоліївна, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

(067) 459 96 73 – Бережна Галина Віталіївна, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України