Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Статтею 160 Земельного кодексу України передбачено обсяг прав та обов’язків, які має сторона при вирішенні земельного спору.

Права та обов’язки сторін при вирішенні спорів у судовому порядку визначені ЦПК України (ст.ст. 27, 31), ГПК України (ст. 22), КАС України (ст.ст. 49, 51), враховуючи вищезазначене слід вважати, що дана стаття присвячена визначенню прав та обов’язків сторін в порядку досудового розгляду земельних спорів, що здійснюється органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, визначеному ст. 159 ЗК України.

Коментованою статтею передбачені наступні права та обов’язки сторін:

— право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них виписки (матеріалами щодо спору слід вважати всі письмові докази, які мають значення для вирішення земельного спору, надані сторонами або витребувані органом, який вирішує спір);

— право брати участь у розгляді земельного спору (сторони можуть брати участь у розгляді спору особисто, а також через свого представника відповідно до чинного законодавства України);

— право подавати документи та інші докази (доказами можуть бути будь-які фактичні дані, інформація, на підставі яких можна встановити наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору);

— право порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони (заперечення проти клопотань та доказів іншої сторони може виявлятися у поданні пояснень про безпідставність, незаконність, необґрунтованість таких клопотань та доказів іншої сторони);

— право одержувати копію рішення щодо земельного спору (рішення щодо земельного спору органу місцевого самоврядування та органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів надається сторонам у триденний строк);

— право на оскарження рішення (порядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначений ч. 5 ст. 158 ЗК України).

Управління Держгеокадастру у м. Лисичанську