Державна податкова інспекція відповідає на запитання

Оподаткування нецільової благодійної допомоги

ЗАПИТАННЯ: Чи оподатковується нецільова благодійна допомога, яка надана у 2011 році юридичною особою своєму працівнику, на якого не поширюється право отримання податкової соціальної пільги?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст.170 розділ IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ), не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.

Положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюється на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (у 2011 році-1320 грн.).

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності. У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2011 році — 1320 грн.).

Враховуючи вищевикладене, сума нецільової благодійної допомоги, яка надається юридичною особою своєму працівнику не перевищує у 2011 році — 1320 грн., не оподатковується, незалежно від того, що на фізичну особу не поширюється право на застосування податкової соціальної пільги.

Одночасне заповнення податкової накладної друком та від руки

ЗАПИТАННЯ: Чи можна одну податкову накладну одночасно заповнювати як шляхом друкування даних, так і від руки?

ВІДПОВІДЬ: Ні, не можна.

Згідно із п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010р. № 969, податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

Одночасно листом ДПА України від 06.04.2011р. № 9497/7/16-1517 було повідомлено, що роздрукований бланк може бути заповнений від руки кульковою або чорнильною ручкою. В будь — якому випадку в одній податковій накладній не можуть бути одночасно окремі поля заповнені шляхом друку, а окремі поля — заповнені від руки кульковою або чорнильною ручкою.

Терміни сплати авансових платежів підприємцем — загальносистемником

ЗАПИТАННЯ: В які терміни фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування повинен сплатити авансові платежі?

ВІДПОВІДЬ: Згідно із п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі — ПКУ) фізичні особи — підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 % щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Право единщика на получение бюджетного возмещения

ВОПРОС: Частное предприятие — плательщик единого налога по ставке 10 % уплатило НДС при импортировании основных средств стоимостью свыше 300 тысяч гривен, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности. Может ли оно получить бюджетное возмещение суммы уплаченного НДС?

ОТВЕТ: Операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины, согласно абзацу «в» п. 185.1 Налогового кодекса Украины (далее НКУ), являются объектом налогообложения. При осуществлении таких операций возникают налоговые обязательства на дату предоставления ГТД для таможенного оформления (п. 187. 8 ст. 187 НКУ). Сумма уплаченного НДС налогоплательщик имеет право отразить в составе налогового кредита (абзац «а» п. 198.1 ст. 198 НКУ).

Лица, не зарегистрированные плательщиками НДС, при ввозе на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих налогообложению (300 тысяч гривен без НДС), должны уплатить НДС во время таможенного оформления товаров без регистрации плательщиками НДС (пункт 181.2 ст. 181 НКУ).

Но, что касается бюджетного возмещения НДС, право на его получение, в соответствии с пунктом 200.6 ст. 200 НКУ, имеют только плательщики НДС.

Таким образом, несмотря на то, что при ввозе основных средств на таможенную территорию Украины частное предприятие уплатило НДС при их растаможивании, права на получение бюджетного возмещения этого налога оно не имеет, поскольку не является плательщиком НДС.

Адміністративний арешт майна

ЗАПИТАННЯ: За який термін може бути накладено адміністративний арешт майна платника податку?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з п. 94.1 ст. 94 ПКУ адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом. Підстави для застосування арешту майна визначено п. 94.2 ст. 94 ПКУ.

Згідно з п. 94.10 ст. 94 ПКУ — арешт на майно може бути накладено рішенням керівника органу державної податкової служби (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом.

Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено), у цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законом для визнання його безхазяйним, або у разі якщо майно є таким, що швидко псується, — протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається законодавством з питань поводження з безхазяйним майном.

Дата погашення податкового боргу

ЗАПИТАННЯ: Яка дата вважається датою погашення податкового боргу?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з пп.. 14.1.152 п. 14.1 ст. 14 ПКУ погашення податкового боргу — зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Тобто, датою погашення податкового боргу є день зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.