Порядок сплати єдиного податку для 1 та 2 груп платників

Згідно з пунктом 293.1 статті 293 Подоткового кодекса України (ПКУ) ставка податку для платників 1 групи встановлюється у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, 2 групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Пунктом 293.2 статті 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільскими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для 1 групи платників єдиного податку-у межах до 10 % розміру прожиткового мінімуму;

2) для 2 групи платників єдиного податку-у межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати.

У разі здійснення платниками єдиного податку 1 та 2 груп господарської діяльності на територіях більше як однієї ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку (п.293.7 ст.293 ПКУ).

Підпунктом 12.3.5 п.12.3 ст.12 ПКУ встановлено, що у разі, якщо сільска, селищна, міська рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються зважаючи на норми ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

Отже, якщо сільска, селищна, міська рада об’єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних ставок єдиного податку до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, діють ставки єдиного податку, прийняті для попереднього бюджетного періоду.

Якщо сільска, селищна, міська рада об’єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних ставок єдиного податку для окремого виду діяльності, то використовується мінімальна ставка єдиного податку, встановлена цією сільскою, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад для здійснення фізичними особами-підприємцями діяльності на умовах сплати єдиного податку.

Фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному цією главою.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є безстроковою та здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Разом з тим відповідно до пп.298.1.4 п.298.1 ст.298 ПКУ суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Державна податкова інспекція м. Лисичанська