Корисна інформація: періоди звітності, терміни подання податкових розрахунків та строки сплати податкових зобов'язань

ДПІ у м. Лисичанську нагадує: згідно зі ст.294 п.294.1 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. Період звітності за перший квартал 2018р. розпочався з 01.04.2018р. по 10.05.2018р.

Терміни подання податкового розрахунку (форма 1 ДФ) за період першого кварталу 2018р. — з 01.04.2018р. по 10.05.2018р.

Згідно ст.294 п.294.3 ПКУ для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Згідно ст.294 п.294.4 ПКУ для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб — підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Згідно ст.295 п.295.2 ПКУ нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Згідно ст.295 п.295.3 ПКУ платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Згідно ст.295 п.295.4 ПКУ сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

Згідно ст.295 п.295.5 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Державна податкова інспекція у м. Лисичанськ