Інформація від Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів щодо механізмів заохочення роботодавців до створення робочих місць для людей з інвалідністю

Назва державної допомоги Призначення Отримувач Розмір допомоги
Безвідсоткова цільова позика (строк повернення до 3-х років) Постанова КМУ № 70 від 31.01.2007р. Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання позики Роботодавці (підприємства, організації, фізичні особи), які виконали норматив працевлаштування інвалідів (сплатили адміністративно-господарську санкцію) Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань. Обов’язкова наявність ліквідної застави. Строк повернення до 3-х років

Поворотна та безповоротна фінансова допомога для підприємств заснованих громадськими організаціями інвалідів

Постанова КМУ № 70 від 31.01.2007р

Технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів;

Створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних та технічних умов;

Технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць. Робоче місце не може бути скорочено протягом 3-х років з дати завершення виконання умов договору про надання допомоги

Роботодавці (підприємства, організації, фізичні особи), які виконали норматив працевлаштування інвалідів та у році звернення не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямком використання коштів. Визначає відділення Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань

Дотація на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Постанова КМУ № 1836 від 27.12.2006р.

Створення додаткових (або пристосування існуючих) спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості. Трудовий договір з інвалідом не може бути розірвано з ініціативи роботодавця протягом 2-х років з дня працевлаштування Роботодавці які зареєстровані у відділенні Фонду, виконали норматив працевлаштування інвалідів (сплатили адміністративно-господарську санкцію), не скорочували протягом року кількість працюючих інвалідів більше ніж на 10%

Розмір дотації не більше 40 мінімальних зарплат (на пристосування основного і додаткового устаткування)

Не більше 100 мінімальних зарплат (створення нового робочого місця)

Компенсація фактичних витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постанова КМУ від 15.04.13р. № 347

Стимулювання працевлаштування громадян з інвалідністю, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці Роботодавці, які працевлаштували на нове робоче місце інваліда, і якому надано статус безробітного, за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на 2 роки У розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, протягом одного року з дня працевлаштування особи