Інформація щодо державної допомоги інвалідам за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

Назва державної допомоги Призначення Отримувач Розмір допомоги
Фізкультурно-спортивна реабілітація

Створення умов для занять фізичною
культурою і спортом

Луганський регіональний центр з фізичної культури та спорту «Інваспорт» для проведення заходів фізично-спортивної реабілітації Фактична вартість курсу фізкультурно-спортивної реабілітації
Професійне навчання (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка

Оплата за навчання у навчальних закладах, центрах професійної
реабілітації інвалідів для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості

Інваліди, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на отримання допомоги по безробіттю Фактична вартість навчання
Передплата одного друкованого періодичного видання на рік

Одне видання на одного інваліда (сім’ю інваліда), засновником якого є всеукраїнська громадська
організація інвалідів

Інвалід, який звернувся з заявою до відділення Фонду соціального захисту інвалідів Фактична вартість одного видання на рік
Здобуття професії за рахунок навчання у освітніх закладах України, які мають ліцензію на надання освітніх послуг Відшкодування навчальному закладу витрат за навчання та проживання у гуртожитку інваліда Інвалід, якому індивідуальною програмою реабілітації визначено професійне навчання та професійну реабілітацію Фактична вартість навчання та проживання у гуртожитку навчального закладу
Забезпечення протезно-ортопедичними виробами

Оплата протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних
засобів реабілітації підвищеної
складності

Інвалід, який підпадає під забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності Фактична вартість виготовлення засобу реабілітації