До відома суб’єктів господарювання!

«Про внесення змін до Закону України частини третьої ст.7

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

від 11.02.2010р. №1869-VI»

Верховною радою України 11.02.2010 прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» №1869-VI (набрав чинності 01.04.2010), яким внесено зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Згідно діючого законодавства суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву визначеної форми.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (бланк та реквізити оплати розміщені на офіційному сайті Лисичанської міської ради http://lis.gov.ua ? «Предпринимательство»? «Регистрация субъектов хозяйствования»)

- документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.

- Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва рекомендується суб’єктам господарювання, на сьогодні, одержувати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на одну сторінку, де буде зазначатися наступна інформація:

- найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків;

- місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;

- прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;

- наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- дата та номеру запису в Єдиному державному реєстрі;

- дата видачі витягу.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою чи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

Начальник відділу підприємництва та регуляторної політики управління економіки В. І. Ярова