До відома фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями та засновників юридичних осіб!

19.10.2010 року прийнято Закон України «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо можливості проведення електронної реєстрації, а саме подання документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця в електронному вигляді. Даний закон набирає чинності 13.08.2011 року.

Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Особливості реєстрації, на які необхідно звернути увагу, якщо бажаєте надати документи державному реєстратору у електронному вигляді:

1. Можливими варіантами надання документів державному реєстратору є : надання документів засновником (фізичною особою) або уповноваженою ними особою особисто; надсилання рекомендованим листом з описом вкладення; подання електронних документів з описом, що містить відомості про надсилання електронних документів, наданим в електронній формі. У разі подання документів уповноваженою особою державному реєстратору неоюхідно надавати документ, що засвідчує ці повноваження, в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до всього пакету документів.

2. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

3. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

4. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

5. У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору та підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

6. У разі подання електронних документів довідка з Єдиного державного реєстру про проведення резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити такої довідки, відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

7. У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

8. У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.

9. У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Разом з наданими можливостями подання документів для проведення державної реєстрації у електронному вигляді слід пам’ятати, що подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів. Подання фізичною особою — підприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів.

З повним текстом вищезазначеного закону можна ознайомитись на сайтах Головного управління економіки Луганської обласної держадміністрації www.ekonomy.log.gov.ua у розділі «Підприємництво», підрозділ «На допомогу підприємцю».

Начальник відділу з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - державний реєстратор О.О. Литвинюк