В Україні офіційно оприлюднено Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Окрім того, конкретизуються й уточнюються поняття, державні принципи ліцензування підприємництва, порядок ліцензування, зокрема, шляхом спрощення видачі ліцензій, контролю за органами ліцензування, застосування заходів впливу й інформаційного забезпечення державного управління у цій сфері.

Так, відповідно до закону, формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування в установленому цим законом порядку здійснюють: Кабінет Міністрів України — шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування; спеціально уповноважений орган з питань ліцензування; органи ліцензування.

Також суттєво зменшується кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (із 56 до 30).

Відповідно до статті 7 закону, ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

 • 1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України " Про банки і банківську діяльність«;
 • 2) надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів);
 • 3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 • 4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
 • 5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про електроенергетику», крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником), і у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • 6) освітня діяльність закладів освіти;
 • 7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
 • 8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 • 9) будівництво об’єктів IV і V категорій складності — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;
 • 10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім фармацевтичних інгредієнтів) — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»;
 • 11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 • 12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 • 13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 • 14) поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечних відходів передається суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
 • 15) медична практика;
 • 16) діяльність банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
 • 17) ветеринарна практика;
 • 18) випуск та проведення лотерей;
 • 19) туроператорська діяльність;
 • 20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
 • 21) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;
 • 22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин и прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • 23) діяльність пов’язана з розробленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
 • 24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
 • 25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про ) зовнішньоекономічну діяльність»;
 • 26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
 • 27) транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
 • 28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізоване водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
 • 29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
 • 30) охоронна діяльність.

Відділ підприємництва та регуляторної політики Лисичанської міської ради