Щодо безпеки життєдіяльності

На сучасному етапі до рівня підготовки працівників у сфері цивільного захисту висуваються особливі вимоги, які пов’язані з вмінням успішно діяти в умовах надзвичайних ситуацій, приймати правильні рішення в обстановці, що швидко змінюється.

Безпека на робочому місці кожного працівника має найвищий пріоритет. Безпека це фундаментальна потреба людини. Втрата освіти з безпеки може призвести до втрати основного інстинкту — інстинкту самозбереження.

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має невід’ємне право на життя, а також право на безпечне для життя й здоров’я довкілля (ст. 50). Але крім того, що людина має ці права, вона також має певні обов’язки. Не все покладається на державу і тому кожен особисто повинен відповідати за свою безпеку та безпеку оточуючих.

Питання здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту та рятування, способами захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання долікарської допомоги, тощо особливо важливі у теперішній час.

Кожен громадянин, кожен працівник незалежно від займаних посад, повинен знати і виконувати обов’язки громадян України, що зазначені у ст. 21 Кодексу цивільного захисту України. А саме, дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не припускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації; вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту; повідомляти служби екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій; виконувати правила пожежної безпеки, навчати дітей обережному поводженню з вогнем та інші.

Формування елементів культури безпеки життєдіяльності та вмотивованої поведінки щодо забезпечення як власної, так і колективної безпеки є одним з актуальних завдань сьогодення.

Упралівння праці та соціального захисту населення