Щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Малозабезпечена сім’я — сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги, зокрема:

  • для працездатних осіб — 35 % прожиткового мінімуму (з липня — 832,65 грн., з грудня — 868,35 грн.);
  • для дітей віком до 6 років — 130 % прожиткового мінімуму (з липня — 2616,90 грн., з грудня — 2730,00 грн.);
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 130 % прожиткового мінімуму (з липня — 3263,00 грн., з грудня — 3403,40 грн.);
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 % прожиткового мінімуму (з липня — 1854,00 грн., з грудня — 1934,00 грн.).

Державна соціальна допомога призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

  • — сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
  • — доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

  • — у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;
  • — особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;
  • — у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
  • — у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

За консультацією з питання призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям завжди можна звернутися до управління за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 22А, каб. № 1А (з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 без обідньої перерви), або за телефонами: (06451) 7-35-97, (06451) 7-25-55, 066-861-77-96.

Управління соціального захисту населення Лисичанської міської ВЦА