До уваги власників відходів! Змінено порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів!

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (далі — Управління) повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України № 289 від 11.04.2012 (Офіційний вісник України № 28 від 20.04.2012) внесено зміни до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів (далі — Порядок). Відповідно до цих змін, функції з погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів покладені безпосередньо на Міністерство екології та природних ресурсів України (далі — Мінприроди).

Відтак, згідно з роз’ясненням Мінприроди (лист № 6609/07/10-12 від 02.04.2012), заяви на отримання дозволів на розміщення небезпечних відходів та погодження лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів будуть прийматися централізовано службою діловодства Мінприроди згідно з пунктом 149 розділу 3 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Дозволи на розміщення відходів та погодження лімітів на утворення та розміщення відходів, які не віднесені до категорії «небезпечних», будуть видаватись Управлінням виключно через Центр адміністративних послуг в м. Луганську.

Тобто, суб’єкти господарювання готують окремі пакети документів для нормування небезпечних відходів і подають їх на розгляд безпосередньо до Мінприроди і нормування відходів, які не є небезпечними і подають їх на розгляд Управління виключно через Центр адміністративних послуг у м. Луганську. Ці положення також стосуються видачі дозволів на передачу раніше накопичених відходів, коригування відповідних дозволів та лімітів, надання окремих дозволів на розміщення відходів та перегляду лімітів. Визначення чи відноситься відхід до небезпечних здійснюється безпосередньо власником відходів відповідно до значення, наведеного у Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтому та Зеленому переліках відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 11.04.2012. Надання консультацій з цього питання до компетенції Управління не віднесено.

Враховуючи викладене, а також те, що зміни до Порядку не торкнулись строків надання дозвільного документа та порядку його видачі, Управління просить Вас якомога швидше сформувати пакет документів на отримання дозволу на розміщення відходів (крім небезпечних) та надати його на розгляд через Центр адміністративних послуг у м. Луганську. Відтепер Управління не має повноважень приймати на розгляд пакет документів в якому визначене поводження з небезпечними відходами.

Враховуючи те, що Управлінням буде здійснюватись нормування поводження з всіма відходами, крім небезпечних, Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120) та Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування ДО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ НЕ ДОДАЮТЬСЯ.

Нажаль, інформації щодо порядку взаємодії з підприємствами з видачі дозвільних документів Мінприроди до Управління не надавало. Будь які коментарі з цього приводу спеціалістами Управління не надаються.

За інформацією Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області