У Лисичанську прийняли міську Програму розвитку освіти на 2016-2020 роки

Сьогодні під час засідання 8-ї сесії Лисичанської міської ради було затверджено міську програму розвитку системи освіти на 2016-2020 роки. Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, удосконалення механізму управління та фінансування, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

Так, головною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є вдосконалення системи освіти м. Лисичанська, пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, виховання у молоді патріотизму, поваги та шани до рідної країни.

Зазначимо, що необхідність розробки Програми розвитку системи освіти м. Лисичанська на 2016-2020 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку.

Таким чином, реалізація міської Програми розвитку освіти на 2016-2020 роки м. Лисичанська має забезпечити створення рівних умов і можливостей для здобуття громадянами якісної освіти протягом життя, для їх особистісного розвитку і творчої реалізації; підвищення якості навчання і виховання, упровадження новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій; залучення громадян до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей і молоді національних світоглядних позицій, патріотизму; створення умов для навчання, виховання та підтримки талановитої молоді; створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу; поповнення фондів шкільних бібліотек художньою, навчальною, методичною, довідковою літературою; забезпечення розвитку і підтримки інноваційної та експериментальної діяльності навчальних закладів міста.

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, спонсорських коштів, а також інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством.