Звіт головного розпорядника бюджетних коштів Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради, щодо використання бюджетних коштів у 2019 році

Управління будівництва та архітектури є самостійним виконавчим органом Лисичанської міської ради, розташовано за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62, 2 поверх, тел./факс (06451) 7-26-30.

Основною діяльністю управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування об'єктів житлово-цивільного та комунального призначення в межах своєї компетенції і виконує функції замовника по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів.

До складу управління входить: відділ капітального будівництва, відділ архітектури та містобудування і відділ бухгалтерського обліку і звітності. У липні 1998 року згідно рішення міської ради від 01.07.1998 №360 в складі управління створено структурний підрозділ – інженерно-геологічну службу по дослідженню зсувних процесів.

Штатна чисельність управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради станом на 01.01.2019 року складала 16 штатних одиниць.

У 2019 році на управління будівництв та архітектури Лисичанської міської ради рішенням міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік» покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів:

1. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВКМБ) 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 2 916 013,00 гривень. Уточнений план складає 2 916 013,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 2 915 418,66 гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 2 692 279,47 гривень, видатки виконано на 100% .

Кредиторська заборгованість по КПКВКМБ 1510160 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість по КПКВКМБ 1510160 по загальному фонду станом на 01.01.2019 становить 7 380,00 гривень, станом на 01.01.2020 становить 7 980,00 гривень по КЕКВ 2210 (витрати майбутніх періодів - передплата на періодичні видання на 2020 рік).

Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість – відсутня.

2. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВКМБ) 1518330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 263 357,00 гривень. Уточнений план складає 263 357,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 263 275,69 гривень, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 263 021,69 гривень, видатки виконано на 100% .

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВКМБ 1518330 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

3. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВКМБ) 1517350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по спеціальному фонду видатки затверджені у сумі 173 669,00 гривень. Уточнений план складає 173 669,00 грн. Касові видатки по спеціальному фонду проведено на суму 173 668,38 гривень для оплати за виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки історико-архітектурного опорного плану м. Лисичанськ, видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВКМБ 1517350 по спеціальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради не є платником податку на додану вартість.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства від органів Казначейства не надходили, фінансових порушень за звітний період не виявлено.

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради