Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 26.08.2021

Станом на 26.08.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 489 933,423 тис. грн., з них власних надходжень — 289 767,673 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 200 165,750 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 71 388,167 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 939,824 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 113 850,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн..

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 485,332 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 327,785 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 589,803 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 862,566 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 335,256 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 688 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 315,458 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 425 749,0 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 239 230,1 тис. грн., або 56,2% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 15 263,6 тис. грн. (3,6%);
 • — на соціальний захист населення — 12 922,6 тис. грн. (3,0%);
 • — на культуру і мистецтво — 18 195,0 тис. грн. (4,3%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 6 896,1 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 62 972,9 тис. грн. (14,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 62 788,8 тис. грн. (14,8%);
 • — на економічну діяльність — 5 090,1 тис. грн. (1,2%);
 • — на іншу діяльність — 580,9 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 297 342,4 тис. грн., або 69,8% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 7 362,6 тис. грн. (1,7%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 36 154,5 тис. грн. (8,5%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 208,6 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 65 111,6 тис. грн. (15,3%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн. (0,4%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 3 378,5 тис. грн. (0,8%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 718,6 тис. грн. (0,4%);
 • — на продукти харчування — 7190,5 тис. грн. (1,7%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 5 027,9 тис. грн. (1,2%);
 • — на видатки на відрядження — 182,0 тис. грн. (0,04%);
 • — на інші видатки — 262,9 тис. грн. (0,06%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 26.08.2021 такі видатки складають 35 265,9 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 244,2 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на охорону здоров’я — 765,4 тис. грн., або 2,2%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 92,4 тис. грн., або 0,3%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 237,2 тис. грн., або 9,2%;
 • — організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис.грн., або 22,8%, (придбання сміттєвозу) — 3 570,0 тис. грн.,
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,01% ;
 • — будівництво освітніх установ — 99,8 тис. грн., або 0,3% ;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2 581,4 тис. грн., або 7,3%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн., або 6,2%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис. грн., або 27,4%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн., або 16,9%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,69%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 115,4 тис. грн., або 6,0%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина