Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 23.09.2021

Станом на 23.09.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 554 024,571 тис. грн., з них власних надходжень — 326 130,396 тис. грн.

 

 

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 227 894,175 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 80 699,667 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 1 662,765 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 128 316,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 584,476 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 920,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 543,024 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 752,135 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 627,163 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,074 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,667 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали — 481 592,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 265 609,1 тис. грн., або 55,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 17 539,9 тис. грн. (3,6%);
 • — на соціальний захист населення — 15 776,8 тис. грн. (3,3%);
 • — на культуру і мистецтво — 20 762,8 тис. грн. (4,3%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 7 940,1 тис. грн. (1,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 71 333,5 тис. грн. (14,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 73 499,6 тис. грн. (15,3%);
 • — на економічну діяльність — 6 662,7 тис. грн. (1,4%);
 • — на іншу діяльність — 658,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 333 298,4 тис. грн., або 69,2% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 9 565,1 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 37 835,6 тис. грн. (7,9%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 215,4 тис. грн. (0,05%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 76 216,2 тис. грн. (15,8%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн. (0,4%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4 459,7 тис. грн. (0,9%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 875,5 тис. грн. (0,4%);
 • — на продукти харчування — 8539,7 тис. грн. (1,8%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 7 313,4 тис. грн. (1,5%);
 • — на видатки на відрядження — 200,1 тис. грн. (0,05%);
 • — на інші видатки — 264,1 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 23.09.2021 такі видатки складають 36 105,8 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 244,3 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на охорону здоров’я — 765,4 тис. грн., або 2,1%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства — 3 237,2 тис. грн., або 9,0%;
 • — організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн., або 22,3%, (придбання сміттєвозу) — 3 570,0 тис. грн.;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 117,7 тис. грн., або 0,3%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 148,7 тис. грн., або 0,4%;
 • — будівництво освітніх установ — 99,8 тис. грн., або 0,3%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2 785,8 тис. грн., або 7,7%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн., або 6,0%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис. грн., або 26,8%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн., або 16,5%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,7%;
 • — ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища — 99,8 тис. грн., або 0,3%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 480,9 тис. грн., або 6,9%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина