Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 21.10.2021

Станом на 21.10.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 620761,708тис.грн., з них власних надходжень — 366 519,444 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 254 242,264 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 90 011,166 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 142 957,700 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 1 168,952 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 4 356,664 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 716,109 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 914,466 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 919,070 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,460 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,667 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 545 435,9 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 302 303,5 тис.грн., або 55,4 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 17 968,2 тис.грн., або 3,3%;
 • — на соціальний захист населення — 17 873,1 тис.грн., або 3,3%;
 • — на культуру і мистецтво — 23 000,9 тис.грн., або 4,2%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 8 821,9 тис.грн., або 1,6%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 79 992,0 тис.грн., або 14,7%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 84 717,3 тис.грн., або 15,5%;
 • — на економічну діяльність — 8 050,7 тис.грн., або 1,5%;
 • — на іншу діяльність — 699,4 тис.грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 2008,9 тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 378 079,2 тис.грн., або 69,3% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 10 904,7 тис.грн., або 1,9%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 38 422,6 тис.грн., або 7,0%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 255,5 тис.грн., або 0,05%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 87 974,9 тис.грн., або 16,1%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2008,9 тис.грн., або 0,4%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 5 938,1 тис.грн., або 1,1%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 003,3 тис.грн., або 0,4%
 • — на продукти харчування — 9 687,4тис.грн., або 1,8%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 9 646,2 тис.грн., або 1,8%;
 • — на видатки на відрядження — 251,7 тис.грн.,або 0,05%;
 • — на інші видатки — 263,4 тис.грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 21.10.2021 року такі видатки складають 45 134,8 тис.грн.,

у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 308,3 тис.грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 1 462,8 тис.грн., або 3,2%;
 • — на охорону здоров’я − 765,4 тис.грн., або 1,7 %;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення − 464,7 тис.грн., або 1,0%
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства − 3 522,8 тис.грн., або 7,8%;
 • — організація благоустрою населених пунктів - 8 049,9тис.грн., або 17,8%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 382,0 тис.грн., або 0,9%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 148,7 тис.грн., або 0,3% ;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 1 000,1 тис.грн., або 2,3%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2 785,8 тис.грн., або 6,2%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис.грн., або 4,8%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис.грн., або 21,5%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис.грн., або 24,3%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис.грн., або 0,5%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7тис.грн., або 0,4%;
 • — ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища — 171,2 тис.грн., або 0,4%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 815,1 тис.грн., або 6,2%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина