Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 18.11.2021

Станом на 18.11.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів – 686127,417 тис. грн., з них власних надходжень – 404 805,104 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів – 281 322,313 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація – 96 218,833 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери – 2 409,804 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 158 126,800 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 1 753,428 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 792,330 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 156,922 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 861,935 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 367,858 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 623,543 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – 3 210,976 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 10,846 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 3 727,667 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 614 056,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 340 209,6 тис. грн., або 55,4 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 20 870,3 тис. грн. (3,4%);
 • - на соціальний захист населення – 20 347,4 тис. грн. (3,3%);
 • - на культуру і мистецтво – 25 469,1 тис. грн. (4,1%);
 • - на фізичну культуру та спорт – 9 774,2 тис. грн. (1,6%);
 • - на органи місцевого самоврядування – 89 121,9 тис. грн. (14,5%);
 • - на житлово-комунальне господарство – 95531,2 тис. грн. (15,6%);
 • - на економічну діяльність – 9 890,9 тис. грн. (1,6%);
 • - на іншу діяльність – 749,6 тис. грн. (0,1%);
 • - на міжбюджетні трансферти – 2 092,6 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 420 118,8 тис. грн., або 68,4% від загального обсягу витрат;

 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 11 808,1 тис. грн. (1,9%);
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48 892,2 тис. грн. (8,0%);
 • - на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм – 38,0 тис. грн. (0,06%);
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 375,3 тис. грн. (0,1%);
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 98 937,0 тис. грн. (16,1%);
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 092,6 тис. грн. (0,3%);
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6 816,0 тис. грн. (1,1%);
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 028,2 тис. грн. (0,3%);
 • - на продукти харчування – 11 140,8 тис. грн. (1,8%);
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 11 232,8 тис. грн. (1,8%);
 • - на видатки на відрядження – 270,4 тис. грн. (0,04%);
 • - на інші видатки – 306,6 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 18.11.2021 такі видатки складають 53 133,9 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • - на органи місцевого самоврядування – 340,8 тис. грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • - на освіту – 1 731,8 тис. грн., або 3,3%;
 • - на охорону здоров’я – 2 490,4 тис. грн., або 4,7 %;
 • - соціальний захист та соціальне забезпечення - 814,6 тис. грн., або 1,5%;
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 3 522,8 тис. грн., або 6,6%;
 • - інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства – 330,0 тис. грн., або 0,6%;
 • - організація благоустрою населених пунктів – 8 049,9 тис. грн., або 15,2%;
 • - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1 565,5 тис. грн., або 2,9%;
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 894,1 тис. грн., або 1,7%;
 • - будівництво медичних установ та закладів – 1 655,9 тис. грн., або 3,1% ;
 • - будівництво освітніх установ та закладів – 2 109,1 тис. грн., або 4,0%;
 • - будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 117,9 тис. грн., або 0,2%;
 • - будівництво інших об’єктів комунальної власності – 43,2 тис. грн., або 0,1%;
 • - розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 3 191,8 тис. грн., або 6,0%;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2 173,4 тис. грн., або 4,1%;
 • - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 9 927,0 тис. грн., або 18,7%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 10 974,2 тис. грн., або 20,7%;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 242,3 тис. грн., або 0,5%;
 • - інші заходи громадського порядку та безпеки – 181,7тис.грн., або 0,3%;
 • - міжбюджетні трансферти – 2 777,5 тис. грн., або 5,2%.

Також на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку касові видатки склали 184,2 тис. грн.

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина