Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 10.12.2021

Станом на 10.12.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 731 094,837 тис. грн., з них власних надходжень — 430 757,944 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 300 336,893 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 102 426,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 166 265,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України — 150,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 2 337,503 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 5 228,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 6 627,444 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 2 029,353 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 936,725 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 502,881 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 11,232 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,537 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали — 656 630,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 361 457,2 тис.грн., або 55,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 21 830,5 тис. грн. (3,3%);
 • — на соціальний захист населення — 22 155,5 тис. грн. (3,4%);
 • — на культуру і мистецтво — 26 974,8 тис. грн. (4,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 10 585,9 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 96 663,4 тис. грн. (14,7%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 102 851,2 тис. грн. (15,7%);
 • — на економічну діяльність — 11 166,1 тис. грн. (1,7%);
 • — на іншу діяльність — 818,1 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 128,1 тис. грн. (0,3%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 445 382,6 тис. грн., або 67,8% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 12 808,9 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 53 697,7 тис. грн. (8,2%);
 • — на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм — 38,0 тис. грн. (0,06%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 397,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 105 147,3 тис. грн. (16,0%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 128,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 7 927,5 тис. грн. (1,2%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 112,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на продукти харчування — 12 531,6 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 13 835,2 тис. грн. (2,1%);
 • — на видатки на відрядження — 297,0 тис. грн. (0,04%);
 • — на інші видатки — 328,0 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 10.12.2021 такі видатки складають 59 356,5 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 340,8 тис. грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 2 892,2 тис. грн., або 4,9%;
 • — на охорону здоров’я — 2 490,4 тис. грн., або 4,2%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 1 554,4 тис. грн., або 2,6%
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства −3 522,8 тис. грн., або 5,9%;
 • — інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства —500,9 тис. грн., або 0,8%;
 • — організація благоустрою населених пунктів 8 049,9 тис. грн., або 13,6%,;
 • — проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 1 565,5 тис.грн., або 2,6%.;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 1 550,2 тис.грн., або 2,6%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 2 942,6 тис.грн., або 5,0%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 2 987,6 тис.грн., або 5,0%;
 • — будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту — 338,2 тис. грн., або 0,6%;
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 43,9 тис.грн., або 0,1%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 3 964,2 тис. грн., або 6,7%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн., або 3,7%;
 • — реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій — 475,9 тис. грн., або 0,8%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 927,0 тис.грн., або 16,7%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн., або 18,5%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,4%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7тис.грн., або 0,3%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 638,3 тис.грн., або 4,4%.

Також проведені видатки на:

— ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку — 301,3 тис.грн.;

— придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 — 108,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина