Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 18.02.2022

Станом на 18.02.2022 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 110 692,902 тис. грн, з них власних надходжень — 65 396,555 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 45 296,347 тис. грн, у тому числі:

Базова дотація — 11 645,733 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 28 534,600 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 383,300 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 025,118 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 382,556 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 694,444 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 56,621 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 573,975 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 84 355,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали — 49 511,3 тис. грн, або 58,7% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 3 630,3 тис. грн (4,3%);
 • — на соціальний захист та соціальне забезпечення — 2 443,8 тис. грн (2,9%);
 • — на культуру і мистецтво — 3 766,2 тис. грн (4,5%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 113,1 тис. грн (1,3%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 11 552,7 тис. грн (13,7%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 9 552,6 тис. грн (11,3%);
 • — на транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство — 1 009,0 тис. грн (1,2%);
 • — на іншу діяльність — 276,2 тис. грн (0,3%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1 500,0 тис. грн (1,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 58 839,2 тис. грн, або 69,7% від загального обсягу витрат;

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 11 669,8 тис. грн (13,8%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 10 306,9 тис. грн (12,2%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 624,3 тис. грн (0,7%);
 • — на продукти харчування — 678,2 тис. грн (0,8%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 218,4 тис. грн (0,2%);
 • — на видатки на відрядження — 2,4 тис. грн (0,1%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів −1500,0 тис. грн (1,8%);
 • — інші виплати населенню — 492,5 тис. грн (0,6%);
 • — на інші поточні видатки — 23,5 тис. грн (0,1%).

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина