Звіт про виконання міського бюджету станом на 22.11.2018 року

Станом на 22.11.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 724 636,3 тис.грн. Касові видатки склали 684 736,7 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 183 225,7 тис.грн., або 26,8 % від загального обсягу витрат,

· на охорону здоров’я — 124 547,4 тис.грн., або 18,2%,

· на соціальний захист населення — 297 881,6тис.грн., або 43,5%,

· на культуру і мистецтво — 13 736,8 тис.грн., або 2,0%,

· на фізичну культуру та спорт — 5 945,3 тис.грн., або 0,9%,

· на органи місцевого самоврядування — 43 639,9 тис.грн., або 6,3 %,

· на житлово-комунальне господарство — 7 706,0 тис.грн., або 1,1%,

· на економічну діяльність — 6 155,3тис.грн, або 0,9%,

· на міжбюджетні трансферти — 1 493,3 тис.грн., або 0,2%

· на інші видатки — 405,4 тис.грн., або 0,1%.

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 307 839,6 тис.грн., або 45,0% від загального обсягу витрат,

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 41 464,9 тис.грн., або 6,1%,

на виплату видатків із соціального забезпечення — 297 819,9 тис.грн., або 43,5%,

на поточні трансферти підприємствам — 10 161,1 тис.грн., або 1,5%,

на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 493,2 тис.грн., або 0,2%,

на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 6 109,1 тис.грн., або 0,9%,

на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 3 568,6 тис.грн., або 0,5%,

на придбання продуктів харчування — 7 851,2 тис.грн., або 1,1%,

на оплату послуг — 7 155,1 тис.грн., або 1,0 %,

на інші видатки — 1 274,0 тис.грн., або 0,2%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 22.11.2018 року такі видатки складають 18 876,1 тис.грн., у тому числі по галузях:

· Охорона здоров´я — 1 388,6 тис.грн., або 7,4 %,

· Освіта — 4 159,0 тис.грн., або 22,0%,

· Соціальний захист та соціальне забезпечення — 24,3 тис.грн., або 0,1%

· Культура і мистецтво — 1 395,9 тис,грн., або 7,4%

· Фізична культура і спорт — 63,7 тис.грн., або 0,3%

· Екомічна діяльність — 3 610,2 тис.грн., або 19,1%

· Житлово-комунальне господарство — 7 619,4 тис,грн., або 40,4%

· Державне управління — 329,3 тис.грн., або 1,7%.

· Міжбюджетні трансферти — 149,5 тис.грн., або 0,8%

· Інша діяльність — 136,2 тис. грн., або 0,8%

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина