Звіт про виконання міського бюджету станом на 18.07. 2019

Станом на 18.07.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 464 379,6 тис.грн. Касові видатки склали 418 141,0 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 142 976,6 тис.грн., або 34,2 % від загального обсягу витрат;

· на охорону здоров’я – 67 933,2 тис.грн., або 16,2%;

· на соціальний захист населення – 142 670,1 тис.грн., або 34,1 %;

· на культуру і мистецтво – 10 209,6 тис.грн., або 2,4%;

· на фізичну культуру та спорт – 4 359,4 тис.грн., або 1,0%;

· на органи місцевого самоврядування – 32 823,1 тис.грн., або 7,9 %;

· на житлово-комунальне господарство – 7 357,4 тис.грн., або 1,8%;

· на економічну діяльність – 7 829,8тис.грн., або 1,9%;

· на інші видатки – 250,4 тис.грн., або 0,1%;

· на міжбюджетні трансферти – 1 731,4тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

● на оплату праці з нарахуваннями 217 412,1 тис.грн., або 52,0% від загального обсягу витрат;

● на виплату видатків із соціального забезпечення – 139 932,1 тис.грн., або 33,5%;

● на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27 510,6 тис.грн., або 6,6%;

● на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 731,4 тис.грн., або 0,4%;

● на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 659,8 тис.грн., або 3,0%;

● на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 013,0тис.грн., або 0,7%;

● на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 083,5 тис.грн., або 0,5%;

● на продукти харчування – 8 757,8 тис.грн., або 2,1%;

● на інші видатки – 5 040,7 тис.грн., або 1,2%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 18.07.2019 року такі видатки складають 12 380,0 тис.грн., у тому числі по галузях:

● на органи місцевого самоврядування 607,8 тис.грн., або 4,9%;

● на освіту 2 329,2 тис.грн., або 18,8%;

● на охорону здоров’я 819,1 тис.грн., або 6,6%;

● на культуру та мистецтво 653,6 тис.грн., або 5,3%;

● На фізичну культури і спорт 8,3тис.грн., або 0,1%;

● на житлово-комунальне господарство 2 857,7тис.грн., або 23,1%;

● на економічну діяльність – 3 394,6 тис.грн., або 27,4%;

● на інші заходи громадського порядку та безпеки – 173,9 тис.грн., або 1,4%

● на міжбюджетні трансферти – 1 535,8 тис.грн., або 12,4%.

Начальника фінансового управління О. САПЕГИНА