Звіт про виконання міського бюджету станом на 24.09.2020

Станом на 24.09.2020 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 449 535,3 тис.грн. Касові видатки склали 329 954,3 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 179 213,5 тис.грн., або 54,3 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 40 881,2 тис.грн., або 12,4%;
 • — на соціальний захист населення — 9 378,7 тис.грн., або 2,8 %;
 • — на культуру і мистецтво — 13 085,6 тис.грн., або 4,0%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 5 466,7 тис.грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 49 161,4 тис.грн., або 14,9 %;
 • — на житлово-комунальне господарство — 20 368,1 тис.грн., або 6,2 %;
 • — на економічну діяльність — 9 113,1 тис.грн., або 2,8%;
 • — на інші видатки — 522,3 тис.грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 763,7 тис.грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 258 508,4 тис.грн., або 78,3% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 5 994,9 тис.грн., або 1,8%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 19 788,9 тис.грн., або 6,0%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —
 • 2 610,1 тис.грн., або 0,8%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 23 688,5 тис.грн., або 7,2 %;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4 231,4 тис.грн., або 1,3%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 616,9 тис.грн., або 0,5%;
 • — на продукти харчування — 3 315,6 тис.грн., або 1,0%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 9 363,7 тис.грн., або 2,8%;
 • — на інші видатки — 682,2 тис.грн., або 0,2%;
 • — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис.грн., або 0,1%

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 24.09.2020 року такі видатки складають 30 341,7 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • — освіта — 37,3 тис.грн., або 0,1%;
 • — охорона здоров’я — 8 012,8 тис.грн., або 26,4%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпеченя — 7 331,8 тис.грн., або 24,2%;
 • — житлово-комунальне господарство — 183,9тис.грн., або 0,6%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 730,7 тис.грн., або 5,7%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів 595,4тис.грн., або 2,0%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 7 100,6 тис.грн, або 23,4%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 1 200,0 тис.грн., або 4,0%;
 • — реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис.грн., або 12,8%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис.грн., або 0,8 %.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА