Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.10.2020

Станом на 01.10.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 461 171,1 тис.грн. Касові видатки склали 353 327,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 193207,8 тис. грн., або 54,7% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 40 886,8 тис. грн. (11,6%);
 • — на соціальний захист населення — 10 323,2 тис. грн. (2,9%);
 • — на культуру і мистецтво — 13 839,0 тис. грн. (3,9%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 6 341,7 тис. грн. (1,8%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 52 738,5 тис. грн. (14,9%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 23 449,6 тис. грн. (6,6%);
 • — на економічну діяльність — 9 225,7 тис. грн. (2,6%);
 • — на інші видатки — 551,1 тис. грн. (0,2%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 763,7 тис. грн. (0,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 276 537,6 тис. грн., або 78,3% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 6 289,6 тис. грн. (1,8%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 19 717,8 тис. грн. (5,6%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 610,1 тис. грн. (0,7%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 26 800,8 тис. грн. (7,6%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 4 263,9 тис. грн. (1,2%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 701,7 тис. грн. (0,5%);
 • — на продукти харчування — 4 845,9 тис. грн. (1,4%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 9 699,8 тис. грн. (2,7%);
 • — на інші видатки — 706,2 тис. грн. (0,2%);
 • — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.10.2020 такі видатки складають 31 000,6 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — освіта — 37,3 тис. грн. (0,1%);
 • — охорона здоров’я — 8 012,8 тис. грн. (25,8%);
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 331,8 тис. грн. (23,7%);
 • — житлово-комунальне господарство — 183,9 тис. грн. (0,6%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 730,7 тис. грн. (5,6%);
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 654,3 тис. грн. (2,1%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 7 100,6 тис. грн. (22,9%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 1 200,0 тис. грн. (3,9%);
 • — реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн. (12,6%);
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн. (0,8%);
 • — міжбюджетні трансферти — 600,0 тис. грн. (1,9%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина