Звіт про виконання міського бюджету станом на 30.10.2020

 Станом на 30.10.2020 року до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 508 577,051 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 230 551,660 тис.грн., у тому числі:

 • Базова дотація - 68 336,000 тис.грн.
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 101 942,300 тис.грн.
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 22 205,400 тис.грн.
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 5 880,000 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 7 331,832 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 553,369 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчблоків) закладів загальної середньої освіти) - 813,285 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2 087,252 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" - 1 928,172 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) - 680,780 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індівідуального захисту та швидких тестів) - 200, 000 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином)- 2 288,814тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) – 1062,933 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 10 000,000 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 2 670,120 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 4,930 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету -1 566,473 тис.грн.

Касові видатки склали 404 691,3 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 225 170,2 тис.грн., або 55,6 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 42 524,0 тис.грн., або 10,5%;
 • - на соціальний захист населення – 11 710,1 тис.грн., або 2,9 %;
 • - на культуру і мистецтво – 15 583,2 тис.грн., або 3,9%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 7 229,6 тис.грн., або 1,8%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 58 657,7 тис.грн., або 14,5 %;
 • - на житлово-комунальне господарство – 29 541,9 тис.грн., або 7,3 %;
 • - на економічну діяльність – 10 080,9 тис.грн., або 2,5%;
 • - на інші видатки – 1 029,1 тис.грн., або 0,2%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 3 164,6 тис.грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 314 016,9 тис.грн., або 77,6% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –  7 257,2 тис.грн., або 1,8%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 224,5 тис.грн., або 5,2%;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –
 • 3 011,0 тис.грн., або 0,7%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 33 509,4  тис.грн., або 8,3 %;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 951,3 тис.грн., або 1,5%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 156,5 тис.грн., або 0,5%;
 • - на продукти харчування – 5 831,9 тис.грн., або 1,4%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 10 877,7 тис.грн., або 2,8%;
 • - на інші видатки – 701,2 тис.грн., або 0,2%;
 • - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис.грн.

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис.грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.10.2020 року такі видатки складають 36 184,4 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - освіта – 81,3 тис.грн., або 0,2%;
 • - охорона здоров’я – 8 012,8 тис.грн., або 22,1%;
 • - соціальний захист та соціальне забезпеченя – 7 317,0 тис.грн., або 20,2%;
 • - житлово-комунальне господарство – 426,4 тис.грн., або 1,3%;
 • -будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 824,5 тис.грн., або 5,0%;
 • -будівництво освітніх установ та закладів 700,5 тис.грн., або 1,9%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 10 600,6 тис.грн, або 29,4%;
 • - розроблення схем планування та забудови територій – 1 244,8 тис.грн., або 3,4%;
 • - реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 3 891,8 тис.грн., або 10,8%;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис.грн., або 0,7 %.
 • - міжбюджетні трансферти – 1 827,3 тис.грн., або 5,0%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА