Звіт про виконання міського бюджету станом на 05.11.2020

Станом на 05.11.2020 року до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 519 966,294 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів – 239 038,943 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація – 68 336,000 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 107 205,500 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 6 468,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 7 331,832 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб, х їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 932,343 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 672,174 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти) - 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2 240,336 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» - 1 928,172 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) - 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) - 200, 000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином)- 3 516,313 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) – 1062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 2 942,335 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 4,930 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету -1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 407 042,9 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 226 993,8 тис. грн., або 55,8 % від загального обсягу витрат:

- на охорону здоров’я – 42 525,9 тис. грн., або 10,4%;

- на соціальний захист населення – 11 722,3 тис. грн., або 2,9 %;

- на культуру і мистецтво – 15 583,2 тис. грн., або 3,8%;

- на фізичну культуру та спорт – 7229,5 тис. грн., або 1,8%;

- на органи місцевого самоврядування – 59 072,0 тис. грн., або 14,5 %;

- на житлово-комунальне господарство – 29 585,9 тис. грн., або 7,3 %;

- на економічну діяльність – 10 135,2 тис. грн., або 2,5%;

- на інші видатки – 1 030,4 тис. грн., або 0,2%;

- на міжбюджетні трансферти – 3 164,7 тис. грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

- на оплату праці з нарахуваннями – 314 372,5тис.грн., або 77,2% від загального обсягу витрат;

- на виплату видатків із соціального забезпечення – 7 257,2 тис. грн., або 1,8%;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 510,2 тис. грн., або 5,3%;

- на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3 011,0 тис. грн., або 0,7%;

- на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 33 619,9 тис. грн., або 8,3 %;

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 060,7 тис. грн., або 1,7%;

- на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 156,5 тис. грн., або 0,5%;

- на продукти харчування – 5 833,9 тис. грн., або 1,4%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 11 358,2 тис. грн., або 2,8%;

- на інші видатки – 709,1 тис. грн., або 0,2%;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис. грн., або 0,1%

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 05.11.2020 року такі видатки складають 37 519,1 тис. грн., у тому числі по галузі:

- освіта – 200,3 тис. грн., або 0,5%;

- охорона здоров’я – 8 012,8 тис. грн., або 21,3%;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 317,0 тис. грн., або 19,5%;

- житлово-комунальне господарство – 426,4 тис. грн., або 1,1%;

- будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 824,5 тис. грн., або 4,9%;

- будівництво освітніх установ та закладів 1 916,2 тис. грн., або 5,1%;

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 10 600,6 тис. грн, або 28,2%;

- розроблення схем планування та забудови територій – 1 244,8 тис. грн., або 3,3%;

- реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 3 891,8 тис. грн., або 10,4%;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис. грн., або 0,7 %.

- міжбюджетні трансферти – 1 827,3 тис. грн., або 5%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА