Звіт про виконання міського бюджету станом на 12.11.2020

Станом на 12.11.2020 до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 531 745,265 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 246 744,575 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 70 613,867 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 12 468,700 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 6 468,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту2, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 331,832 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 932,343 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 672,174 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчблоків) закладів загальної середньої освіти) — 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 240,336 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 1 928,172 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індівідуального захисту та швидких тестів) — 200, 000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 2 617,945 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1 062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 937,132 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 5,203 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 410 068,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 227 569,9 тис. грн., або 55,5% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 42 970,3 тис. грн. (10,5%);
 • — на соціальний захист населення — 11 887,0 тис. грн. (2,9%);
 • — на культуру і мистецтво — 15 591,4 тис. грн. (3,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 7 280,4 тис. грн. (1,8%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 59 330,2 тис. грн. (14,5%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 29 991,7 тис. грн. (7,3%);
 • — на економічну діяльність — 10 751,9 тис. грн. (2,6%);
 • — на інші видатки — 1 191,3 тис. грн. (0,3%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 3 504,1 тис. грн. (0,8%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 314 430,9 тис. грн., або 76,7% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 7 839,6 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 21 868,5 тис. грн. (5,3%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 3 350,4 тис. грн. (0,8%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 34 575,6 тис. грн. (8,4%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 7 375,4 тис. грн. (1,8%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 317,4 тис. грн. (0,6%);
 • — на продукти харчування — 6 052,6 тис. грн. (1,5%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 11 851,0 тис. грн. (2,8%);
 • — на інші видатки — 253,1 тис. грн. (0,1%);
 • — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн. (0,1%).

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 12.11.2020 такі видатки складають 40 601,9 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 13,9 тис. грн. (0,1%);
 • — освіта — 200,3 тис. грн. (0,5%);
 • — охорона здоров’я — 9 961,8 тис. грн. (24,5%);
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 317,0 тис. грн. (18,0%);
 • — культура і мистецтво — 14,2 тис. грн. (0,1%);
 • — житлово-комунальне господарство — 426,4 тис. грн. (1,1%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 836,6 тис. грн. (4,5%);
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 2 002,2 тис. грн. (4,9%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 600,6 тис. грн. (26,1%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 1 472,9 тис. грн. (3,6%);
 • — реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн. (9,6%);
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн. (0,6%);
 • — міжбюджетні трансферти — 2 606,8 тис. грн. (6,4%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина