Звіт про виконання міського бюджету станом на 17.12.2020

Станом на 17.12.2020 до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 587 129,886 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 269 290,850 тис. грн, у тому числі:

Базова дотація — 77 447,533 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 123 976,300 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 7 055,600 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 331,832 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 3 371,909 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 812,289 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчблоків) закладів загальної середньої освіти) — 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 393,480 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 3 100,723 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) — 200, 000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 2 947,093 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1 062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 319,744 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 5,476 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 482 917,0 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 267 181,5 тис. грн., або 55,3 % від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 48 629,2 тис. грн., або 10,1%;

— на соціальний захист населення — 13 718,3 тис. грн., або 2,8 %;

— на культуру і мистецтво — 19 355,4 тис. грн., або 4,0%;

— на фізичну культуру та спорт — 8 267,3 тис. грн., або 1,7%;

— на органи місцевого самоврядування — 67 856,8 тис. грн., або 14,1 %;

— на житлово-комунальне господарство — 40 653,3 тис. грн., або 8,4 %;

— на економічну діяльність — 11 942,1 тис. грн., або 2,5%;

— на інші видатки — 1 519,0тис.грн., або 0,3%;

— на міжбюджетні трансферти — 3 794,1 тис. грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями — 356 291,5тис.грн., або 73,8% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 9 119,1 тис. грн., або 1,9%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 30 254,7 тис. грн., або 6,2%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —

3 640,5 тис. грн., або 0,8%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 45 073,0 тис. грн., або 9,3 %;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 10 057,0 тис. грн., або 2,1%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 3 996,2 тис. грн., або 0,8%;

— на продукти харчування — 8 570,2 тис. грн., або 1,8%;

— на оплату послуг (крім комунальних) — 14 601,0 тис. грн., або 3,0%;

— на інші видатки — 1160,1 тис. грн., або 0,2%;

— капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн., або 0,1%

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 17.12.2020 року такі видатки складають 56 376,7 тис. грн., у тому числі по галузі:

— на органи місцевого самоврядування — 37,5 тис. грн., або 0,1%

— освіта — 789,8 тис. грн., або 1,4%;

— охорона здоров’я — 11 097,6 тис. грн., або 19,7%;

— соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 300,2 тис. грн., або 12,9%;

— культура і мистецтво — 81,9 тис. грн., або 0,1%;

— фізична культура і спорт — 133,3тис. грн., або 0,2%;

— житлово-комунальне господарство — 3 582,1 тис. грн., або 6,3%;

— проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 3 371,9 тис. грн., або 6,0%;

— будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 836,6 тис. грн., або 3,3%;

— будівництво освітніх установ та закладів 3 133,7 тис. грн., або 5,6%;

— будівництво інших об’єктів комунальної власності — 73,6тис. грн., або 0,1%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 16 152,9 тис. грн, або 28,7%;

— розроблення схем планування та забудови територій — 1 813,1 тис. грн., або 3,2%;

— реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн., або 6,9%;

— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн., або 0,5 %;

— міжбюджетні трансферти — 2 775,8 тис. грн., або 4,9%.

— охорона та раціональне використання природних ресурсів — 47,5тис. грн., або 0,1%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА