Звіт про виконання міського бюджету станом на 23.12.2020

Станом на 23.12.2020 до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 605 353,017 тис. грн.

Без названияВсього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 71 548,339 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 79 725,467 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 123 976,300 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 7 055,600 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 316,997 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 3 371,907 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 812,289 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ремонт та придбання обладнання для їдальнь (харчблоків) закладів загальної середньої освіти) — 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 393,480 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 3 100,723 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) — 195,436 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 2 947,093 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1 062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 203,100 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 5,476 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на страхування медичних працівників закладів охорони здоров’я, які задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID 19 — 115,600 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 485 926,0 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 267 570,3 тис. грн., або 55,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 48 816,0 тис. грн., або 10,0%;
 • — на соціальний захист населення — 14 123,2 тис. грн., або 2,9%;
 • — на культуру і мистецтво — 19 452,4 тис. грн., або 4,0%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 8 623,0 тис. грн., або 1,8%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 68 388,8 тис. грн., або 14,1%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 40 817,0 тис. грн., або 8,4%;
 • — на економічну діяльність — 12 781,3 тис. грн., або 2,6%;
 • — на інші видатки — 1 583,1 тис. грн., або 0,3%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 3 770,9 тис. грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 356 651,7тис.грн., або 73,4% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 9 356,5 тис. грн., або 1,9%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 30 080,5 тис. грн., або 6,2%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 3 617,2 тис. грн., або 0,7%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 45 942,5 тис. грн., або 9,5%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 10 526,2 тис. грн., або 2,2%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 4 473,7 тис. грн., або 0,9%;
 • — на продукти харчування — 8 681,1 тис. грн., або 1,8%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 15 218,7 тис. грн., або 3,1%;
 • — на інші видатки — 1224,2 тис. грн., або 0,2%;
 • — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн., або 0,1%

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 23.12.2020 року такі видатки складають 64 154,2 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 77,3 тис. грн., або 0,1%
 • — освіта — 824,6 тис. грн., або 1,3%;
 • — охорона здоров’я — 11 731,6 тис. грн., або 18,3%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 328,6 тис. грн., або 11,4%;
 • — культура і мистецтво — 453,2 тис. грн., або 0,7%;
 • — фізична культура і спорт — 133,3 тис. грн., або 0,2%;
 • — житлово-комунальне господарство — 4 602,1 тис. грн., або 7,2%;
 • — проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 3 371,9 тис. грн., або 5,2%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 836,6 тис. грн., або 2,9%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 4 633,1 тис. грн., або 7,2%;
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 119,2тис.грн., або 0,2%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 16 152,9 тис. грн, або 25,2%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій — 1 813,1 тис. грн., або 2,8%;
 • — реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн., або 6,1%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 3348,0 тис. грн., або 5,2%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 300,0 тис. грн., або 0,5 %;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 665,4 тис. грн., або 1,0%;
 • — запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища — 97,4 тис. грн., або 0,2%.
 • — міжбюджетні трансферти — 2 774,1 тис. грн., або 4,3%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина