Звіт про виконання міського бюджету станом на 31.12.2020 (оновлено)

Станом на 31.12.2020 до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 622 625,207 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 273 054,322 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 82 003,400 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 123 976,300 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 21 913,625 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 7 055,600 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 316,997 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 3 371,907 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 812,289 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти) — 812,070 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 393,480 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 3 066,068 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) — 195,436 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 2 947,093 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1 062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 9 712,039 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 203,100 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 5,476 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на страхування медичних працівників закладів охорони здоров’я, які задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID 19 — 115,600 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 525,728 тис. грн.

Касові видатки склали 516 384,3 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 284 631,7 тис. грн., або 55,1% від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 51 087,4 тис. грн., або 9,9%;

— на соціальний захист населення — 15 134,8 тис. грн., або 3,0 %;

— на культуру і мистецтво — 20 825,0 тис. грн., або 4,0%;

— на фізичну культуру та спорт — 9 411,4 тис. грн., або 1,8%;

— на органи місцевого самоврядування — 74 570,5 тис. грн., або 14,5 %;

— на житлово-комунальне господарство — 42 278,7 тис. грн., або 8,2 %;

— на економічну діяльність — 13 122,6 тис. грн., або 2,5%;

— на інші видатки — 1 600,8тис.грн., або 0,3%;

— на міжбюджетні трансферти — 3 721,4 тис. грн., або 0,7%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями — 376 755,4тис.грн., або 73,0% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 10 165,4 тис. грн., або 2,0%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 36 329,1 тис. грн., або 7,0%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —

3 567,7 тис. грн., або 0,7%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 46 957,9 тис. грн., або 9,0 %;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 10 870,2 тис. грн., або 2,1%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 4 495,3 тис. грн., або 0,9%;

— на продукти харчування — 9 199,2 тис. грн., або 1,8%;

— на оплату послуг (крім комунальних) — 16 166,7 тис. грн., або 3,1%;

— на інші видатки — 1723,7 тис. грн., або 0,3%;

— капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн., або 0,1%

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 31.12.2020 року такі видатки складають 72070, 8 тис. грн., у тому числі по галузі:

— на органи місцевого самоврядування — 145,6 тис. грн., або 0,2%

— освіта — 2429,6 тис. грн., або 3,4%;

— охорона здоров’я — 11 731,6 тис. грн., або 16,3%;

— соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 328,6 тис. грн., або 10,2%;

— культура і мистецтво — 453,2 тис. грн., або 0,6%;

— фізична культура і спорт — 133,3тис.грн., або 0,2%;

— житлово-комунальне господарство — 4 620,6 тис. грн., або 6,5%;

— проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 3 371,9 тис.грн., або 4,7%;

-будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 836,6 тис.грн., або 2,5%;

— будівництво освітніх установ та закладів 4 991,5 тис.грн., або 6,9%;

— будівництво інших об’єктів комунальної власності — 167,1тис.грн., або 0,2%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 16 152,9 тис.грн, або 22,4%;

— розроблення схем планування та забудови територій — 1 813,1 тис.грн., або 2,5%;

— реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 9 712,0 тис. грн., або 13,5%;

— утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 3348,0 тис. грн., або 4,6%;

— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 300,0 тис. грн., або 0,4 %;

— інші заходи громадського порядку та безпеки — 665,4 тис. грн., або 0,9%;

— запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища — 97,4тис.грн., або 0,1%.

— міжбюджетні трансферти — 2 772,4 тис. грн., або 3,9%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА