Звіт головного розпорядника бюджетних коштів служби у справах дітей ВЦА м. Лисичанська щодо використання бюджетних коштів у 2020 році

 Звіт головного розпорядника бюджетних коштів служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області щодо використання бюджетних коштів у 2020 році.

Служба у справах дітей є самостійним виконавчим органом військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, розташовано за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62, тел./факс 7-26-61.

Основною діяльністю служби є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; розроблення і здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми.

Штатна чисельність служби станом на 01.01.2020 року складала 8 штатних одиниць. Розпорядженням керівника ВЦА м. Лисичанськ Олександра ЗАЇКИ від 31.08.2020 № 18-к «Про затвердження штатного розпису Служби у справах дітей» було збільшено чисельність працівників на 2 одиниці. Станом на 01.01.2021 року штатна чисельність склала 10 штатних одиниць.

 

У 2020 році на службу у справах дітей ВЦА м. Лисичанськ покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів:

1. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 1 745 288,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 1 745 215,00 гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 1 597 044,00 гривень, видатки виконано на 100% .

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0910160 по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

2. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 23 320,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 23 320,00 гривень., видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0913112 по загальному фонду станом 01.01.2021 відсутня.

3. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» по спеціальному фонду видатки затверджені у сумі 3 371 909,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 3 371 907,00 гривень, видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0916083 по загальному фонду станом 01.01.2021 відсутня.

4. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 3 407 890,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 3 407 888,00 гривень, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 2 586 094,00 гривень, видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0913111 по загальному фонду станом 01.01.2021 відсутня.

Для проведення операцій з власними надходженнями спеціального фонду по КПКВК 0913111 є відкритий спеціальний реєстраційний рахунок, для проведення операцій із коштами спеціального фонду місцевого бюджету, на якому станом на 01.01.2021 року обліковується залишок 0,00 гривень.

Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області не є платником податку на додану вартість.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства від органів Казначейства не надходили, фінансових порушень за звітний період не виявлено.

Начальник служби у справах дітей ВЦА м. Лисичанська Світлана ЛОГВІНЕНКО