Звіт головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Лисичанська про виконання бюджету за 2020 року

Мережа закладів «Освіти» міста Лисичанська у 2020 році складала 21 заклад загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 15 закладів дошкільної освіти (з них 14 комунальної форми власності).

У 21 закладі загальної середньої освіти функціонує 354 класи, у яких навчаються 8903 учня, а саме: у 4 школах І-ІІ ступенів — 998 учнів, у 13 школах І-ІІІ ступенів — 5242 учнів, у 2 спеціалізованих школах — 1734 учня, у багатопрофільному ліцеї — 422, у багатопрофільній гімназії — 507 учнів. Середня наповнюваність класів у закладах зальної середньої освіти міста — 25,1 учня.

З вересня 2020 року освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється українською мовою. Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» у місті відкрито 221 клас з навчанням українською мовою, 101 клас з навчанням українською мовою та вивченням деяких предметів мовою національних меншин (не більше 20%) та 32 класи, в яких за бажанням батьків початкову освіти здобувають російською мовою.

Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання. Інституційною формою навчання охоплено 8842 учні, для 147 з них організовано навчання в класах з інклюзивною формою навчання. Слід зазначити, що кількість класів з інклюзивною формою навчання в порівнянні з минулим роком збільшилось на 57%, а кількість учнів на 61%. Мережу закладів загальної середньої освіти класів інклюзивною формою навчання в 2020 році розширено з 13 закладів до 15. Індивідуальну форму навчання організовано для 81 учня, з них педагогічним патронажем охоплено 61 особа, для 20 дітей з тимчасово неконтрольованих Україною територій на базі ЗЗСО № 14, ЗЗСО № 26, НВК «Гарант» організовано навчання учнів за формою екстернат, 11 з них — випускники 9-го та 11-го класів.

У галузі дошкільної освіти функціонує 14 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 2 — державної та, крім того, 2групи для дітей дошкільного віку у складі КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів № 3 — дошкільний навчальний заклад «Барвінок».

У названих установах дошкільною освітою охоплено 1862 вихованці.

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти у місті у 2020 році в закладах дошкільної освіти функціонують 22 інклюзивні групи.

У місті збережено мережу закладів позашкільної освіти: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 проводяться заняття гуртків екологічного напрямку Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю.

Заклади позашкільної освіти міста надають безкоштовні послуги, створюють додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснюють соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді, навчають вихованців за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, дослідницько-експерементальним, спортивним, гуманітарним, соціально-реабілітаційним, науково-технічним напрямами. Усього заклади позашкільної освіти відділу освіти виховують 2690 учнів у 184 гуртках за 8 напрямками.

Протягом 2020 року на утримання закладів освіти Лисичанської міської ради виділено 300 млн. 201 тис. 889 грн. у тому числі за рахунок загального фонду — 300 млн. 201 тис. 889 грн. та спеціального фонду — 17 млн. 008 тис. 423 грн. (за рахунок власних надходжень — 3 млн. 939 тис. 965 грн., за рахунок фонду розвитку — 13 млн. 068 тис. 458 грн.).

АНАЛІЗ видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік

Найменування видатків за бюджетною класифікацією

Затверджено на 2020 рік (тис.грн)

Видатки на утримання у 2020 році (тис.грн)

% виконання

1

2

3

4=3/2*100

Надання дошкільної освіти

77 689,199

64 207,445

82,65

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

204 931,134

188 028,876

91,75

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

8 264,682

7 334,446

88,74

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1 373,624

1 235,175

89,92

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, (централізована бухгалтерія)

3 415,013

3 162,990

92,62

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

1 984,566

1 205,516

60,74

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років)

68,952

68,887

99,91

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

505,570

180,0

35,60

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 969,149

1 890,066

95,98

Всього видатків

300 201,889

267 313,401

89,04

 

АНАЛІЗ видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік

Найменування за

економічної класифікації видатків

Затверджено на 2020рік (тис.грн)

Видатки на утримання у 2020 році (тис.грн)

% виконання

1

2

3

4=3/2*100

Заробітна плата

200 694,253

187 234,005

93,29

Нарахування на оплату праці

44 961,828

41 843,199

93,06

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

8300,147

5 702,504

68,70

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1 835,552

1 711,894

93,26

Продукти харчування

9 824,679

8 233,851

83,81

Оплата послуг (крім комунальних)

7 749,829

4 225,975

54,53

Видатки на відрядження

215,495

14,451

6,71

Оплата теплопостачання

19 190,597

12 601,214

65,66

Оплата водопостачання і водовідведення

1 123,064

780,523

69,50

Оплата електроенергії

3 643,462

2 691,501

73,87

Оплата природного газу

743,600

635,766

85,50

Оплата інші енергоносії

1 052,497

900,263

85,54

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

72,008

72,006

100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

64,934

17,200

26,49

Соціальне забезпечення

388,044

388,044

100,0

Інші поточні видатки

341,900

261,006

76,34

Всього видатків

300 201,889

267 313,401

89,04

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає — 2237,1 одиниць, у тому числі штатна чисельність органів місцевого самоврядування — 9 одиниць, педагогічного персоналу — 1364,95 одиниць, іншого персоналу — 863,15 одиниць.

Відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», відділу освіти із державного бюджету було виділено субвенцію на загальну суму 1 млн. 927 тис. 706 грн., у тому числі: на закупівлю засобів навчання та обладнання — 479 тис. 803 грн.; на закупівлю сучасних меблів — 1 млн. 65 тис. 63 грн.; на закупівлю комп’ютерного обладнання — 382 тис. 840 грн. Використано: на закупівлю засобів навчання та обладнання — 445 тис. 152 грн.; на закупівлю сучасних меблів — 1 млн. 65 тис. 63 грн.; на закупівлю комп’ютерного обладнання — 382 тис. 398 грн.

Також на засадах співфінансування за рахунок місцевого бюджету виділені кошти на «Нову українську школу» у розмірі 866 тисячі 924 грн., а саме: на закупівлю засобів навчання та обладнання — 205 тис. 631 грн.; на закупівлю сучасних меблів — 477 тис. 522 грн.; на закупівлю комп’ютерного обладнання — 183 тис. 771 грн. Використано: на закупівлю засобів навчання та обладнання — 184 тис. 292 грн.; на закупівлю сучасних меблів — 477 тис. 522 грн.; на закупівлю комп’ютерного обладнання — 183 тис. 771 грн.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1006-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» у 2020 році за рахунок субвенції виділені кошти за рахунок субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у сумі 813 тис. 285 грн., використано — 812 тис. 70 грн.; на засадах співфінансування за рахунок місцевого бюджету затверджені видатки у сумі — 348 тис. 552 грн., використано — 348 тис. 30 грн.

У 2020 році на харчування дітей дошкільних закладів виділено за рахунок місцевого бюджету 3 млн. 507 тис. 528 грн., використано — 3 млн. 357 тис. 471 грн.; за рахунок батьківської плати заплановані видатки у сумі 2 млн. 54 тис. 953 грн., використано —1 млн. 928 тис. 517 грн.

Вартість харчування в день у закладах дошкільної освіти встановлена рішенням сесії Лисичанської міської ради від 29.11.2018 № 54/838 в віковій категорії від одного до трьох років у розмірі 20 грн., від трьох до шести (семи) років в розмірі 30 грн. Батьківська плата за харчування дітей встановлені у розмірі 50% вартості харчування в день.

За кошти місцевого бюджету у 2020 році організовувалось безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів; дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із малозабезпечених сімей; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей з сімей учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів та діти з числа внутрішньо переміщених осіб, вартість харчування становила 15,00 грн. в день. Заплановані видатки на харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей дошкільного віку дошкільного підрозділу КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 — дошкільний навчальний заклад «Барвінок» у сумі 5 млн. 991 тис. 581 грн., використано — 4 млн. 876 тис. 381 грн. За рахунок батьківської плати заплановані видатки на харчування дітей дошкільного підрозділу КЗ «ЛНВК ЗОШ № 3 — ДНЗ «Барвінок» у сумі 60 тис. грн., використано — 34 тис. 409 грн.

За рахунок місцевого бюджету в 2020 році на оздоровлення та відпочинок направлено 24 дитини з числа дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування на загальну суму 180.00 тис. грн. (придбано 24 путівки в ДЗОВ «Сонячний» м. Бердянськ).

За рахунок фонду розвитку міста у 2020 році виконані роботи на загальну суму 4 млн. 991 тис. 535 грн, а саме:

— виготовлення та виконання проєктної документації систем пожежної сигналізації по ДНЗ № 3, 5, 7,9, 10, ЗОШ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, ліцей, гімназія, НВК «Гарант», позашкільні заклади освіти на суму 1 млн. 078 тис. 775 грн.;

— виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт систем опалення ДНЗ № 3, 13, 14, ЗОШ № 8, 25, 27, центр науково-технічної творчості молоді на суму 240 тис. 731 грн.;

— капітальний ремонт системи опалення багатопрофільному ліцею на суму 2 млн. 150 тис. грн.;

— капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 12, 25 на суму 852 тис. 465 грн.;

— капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та встановлення дверей та люків протипожежних ДНЗ № 2,4,5,13, НВК «Барвінок» , ЗОШ № 4, 18,27, НВК «Гарант», гімназія на суму 647 тис. 533 грн.;

— виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт будівлі ЗОШ № 7 на суму 15 тис. грн.;

— проведення експертизи на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації ЗОШ № 8,25 на суму 7 тис. 32 грн.

Начальник відділу освіти Тетяна Худоба