Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 23.07.2015 року включно

Станом на 23.07.2015 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 238 952,5 тис.грн. Касові видатки склали 214 841,5 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 60 238,4 тис.грн. або 28,0% від загального обсягу витрат,

· на охорону здоров’я — 43 726,9 тис.грн, або 20,4%,

· на соціальний захист населення — 81 422,3 тис. грн, або 37,9%,

· на культуру — 9 899,2 тис. грн, або 4,6%,

· на засоби масової інформації — 50,0 тис. грн, або 0,02 %,

· на фізичну культуру та спорт — 1 705,9 тис. грн, або 0,8%,

· на органи місцевого самоврядування — 11 034,5 тис. грн, або 5,1%,

· на житлово-комунальне господарство — 1 199,2 тис. грн, або 0,6%,

· на транспорт — 4 357,9 тис. грн, або 2,0%,

· на інші видатки — 1 207,2 тис.грн, або 0,58%.

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 100 445,1 тис.грн., або 46,7% від загального обсягу витрат,

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 25 851,2 тис.грн, або 12,0%,

на виплату видатків із соціального забезпечення — 79 002,4 тис.грн, або 36,8%,

на поточні трансферти підприємствам — 3 529,0тис.грн, або 1,6%,

на трансферти органам державного управління іншого рівня 796,5тис.грн,або 0,4%,

на придбання медикаментів 382,5 тис.грн, або 0,2%,

на придбання продуктів харчування — 1 040,7 тис.грн,або 0,5%,

на придбання предметів, матеріалів 792,5 тис. грн 0,4%,

на оплату послуг — 2 881,6 тис.грн, або 1,3%,

на інші видатки —120,0 тис.грн, або 0,1%.

Крім того, видатки здійснювались за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 23.07.2015року касові видатки по бюджету розвитку складають 5 745,2 тис.грн, у тому числі по галузях:

· «Культура» — 268,0 тис. грн., або 4,7%,

· «Органи місцевого самоврядування» — 20,0 тис. грн, або 0,3%,

· «Освіта» — 1 131,9 тис. грн, або 19,7%,

· «Охорона здоров’я» — 967,7 тис. грн, або 16,8%,

· «Фізкультура і спорт» — 48,9 тис.грн, або 0,9%,

· «Житлово-комунальне —господарство» — 3 308,7 тис.грн, або 57,6%.

У тому числі капітальні ремонти та реконструкції складають 5 038,8 тис.грн, або 87,7%.

Начальник фінансового управління М.Г.Солодовник