Про екологічний стан міста Лисичанськ у 2020 році

За інформацією Лисичанської міськрайонної філії державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» стан атмосферного повітря у м. Лисичанську у 2020 році в порівнянні з 2019 роком погіршився у зв’язку з пожежами у лісосмугах Луганської області. Протягом 2020 року в м. Лисичанську було досліджено 2252 проби атмосферного повітря по 7 інгредієнтам: азоту діоксиду, ангідриду сірчистому, вуглецю оксиду, пилу, формальдегіду, фенолу, аміаку. У 84 пробах було встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин, що склало 3,7% проти 0,6% у 2019.

Протягом 2020 року перевищення були, як на стаціонарному посту у середньодобових та максимально разових концентраціях, так і маршрутних постах по максимально разовим концентраціям. На стаціонарному посту усього з перевищенням ГДК було 26 проб, з них: 2 проби по пилу, 5 по ангідриду сірчистому, 16 проб по вуглецю оксиду, 3 проби по аміаку. Максимальне перевищення ГДК склали: по пилу — 1,02 рази, по ангідриду сірчистому — 3,3 разів, по вуглецю оксиду — 1,56 разів, по аміаку — 2,75 разів.

В місті Лисичанськ основним джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання є п’ять водозаборів ЛКСП «Лисичанськводоканал», що забирають воду з підземних джерел.

У 2020 році якість питної води централізованого водопостачання покращилася за мікробіологічними показниками, було досліджено 522 проби, не відповідало вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» 2 проби або 0,4% проти 4,2% у 2019 році.

За санітарно-хімічними показниками якість води погіршилась, було досліджено 348 проб, відхилення у пробах від вимог вищевказаного ДСанПіНа були у 138 пробах або 39,6% проти 26,0% у 2019 році .

Стан водних об’єктів за мікробіологічними показниками у 2020 році покращився у порівнянні з 2019 роком. Необхідно відмітити, що якість води у ставку, де купаються люди, за мікробіологічними показниками значно покращилася, протягом літнього періоду не виявлялася невідповідність проб діючим нормативам.

Відділ економіки ВЦА м. Лисичанська