Щодо зарахування коштів на бюджетні рахунки

Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області, у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання доходів бюджету та на виконання листа ГУДКСУ у Луганській області від 13.08.2018 № 05-07/2975, здійснено аналіз надходжень за період з 02.07.2018 по 10.08.2018 на рахунки, які діяли до 02.07.2018 року (далі — відкриті на МФО 804013).

Проведений аналіз показав, що незважаючи на те, що з 02.07.2018 року діють рахунки, відкриті на МФО 899998, зарахування бюджетних коштів продовжується на рахунки, відкриті на МФО 804013, а саме:

до державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»;

11010400 ″ Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата«;

11011000 «Військовий збір»;

11021000 «Податок на прибуток приватних підприємств»;

13020100 «Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)»;

13060000 «Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України»;

14060100 «Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)»;

17060100 «Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 року»;

19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»;

21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції».

14020400 «Акцизний збір із вироблених в Україні товарів — Пиво»;

24060300 «Інші надходження»;

21080900 «Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

До місцевого бюджету за кодами класифікації доходів бюджету:

14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»;

18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»;

18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»;

18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»;

18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»;

18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»;

18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»;

18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»;

18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»;

18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами»;

18040600 «Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року»;

21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

22011100 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами».

З 11.09.2018 р. старі доходні рахунки, відкриті на МФО 804013 будуть закриті.

Переакредитація надходжень зі старих рахунків відкритих з МФО 804013 на нові рахунки МФО 899998 здійснюватись не буде. Кошти будуть повертатися платникам в установи банків.

Управління Державної казначейської служби України у місті Лисичанську Луганської області