Про соціально-економічне становище Лисичанська за 2015 рік

За 2015 рік обсяг реалізованої промислової продукції становив 727,8 млн. грн. Питома вага Лисичанська в обсягах Луганщини — 2,9%.

За минулий рік будівельними суб‘єктами було виконано будівельних робіт на суму 33.5 млн. грн.., що становить 6.3% обласного показника.

За 2015 рік перевезено вантажів 24.9 тис. тонн, що становить лише 17.6 % показника 2014 року та 3,2 млн. пас., що на 36,9 менше ніж у 2014 році.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі по місту у 2015 році становив 620,6 мл. грн..

Прямі іноземні інвестиції у місто на 01.01.2016 року становили 80,4 млн. дол.. США.

За попередніми даними фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за минулий рік склав — 7101,3 млн. грн. збитків. У 2015 році 70,5% підприємств одержали прибуток у сумі 35,8 млн. грн., 29,5% — підприємств працювали збитково. Їх результат діяльності склав — 7137,0 млн. грн. збитків.

Середньооблікова кількість штатних працівників по Лисичанську за 2015 рік становила 20.1 тис. осіб. До речі, кількість працюючих по місту становила:

 • у 1995 році — 60,0 тис. осіб,
 • у 2000 році — 42,8 тис. осіб,
 • у 2005 році — 35,3 тис. осіб,
 • у 2010 році — 29,3 тис. осіб,
 • у 2015 році — 20,1 тис. осіб.

Питома вага працюючих лисичан у 2015 році становила 11,7 % працюючих області. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2015 році — 4062 грн. Це на 18,5% більше середньої заробітної плати по області.

У 2015 році підприємствами, організаціями та установами міста прийнято на роботу 3604 особи та звільнено 5414 працівників. На 01.01.2016 року у Лисичанську мали статус безробітного 927 осіб. Середня тривалість безробіття по місту — 6 місяців. Державною службою зайнятості за минулий рік працевлаштовано 1061 особа.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 січня 2016 року становила 36,2 млн. грн.., сума невиплаченої заробітної плати на економічно — активних підприємствах — 83,4 %, підприємствах — банкрутах — 14,4%, економічно-неактивних — 0,2%. Заборгованість з виплати заробітної плати міста становить 6,1% всієї заборгованості Луганщини.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 01.01.2016 року по місту становила 122,2 млн. грн. Рівень сплати населенням становив 64,6 %.

Чисельність населення міста на 01.01.2016 року становила 115,9 тис. осіб, у т. ч. м. Лисичанськ — 101,1 тис. осіб, м. Новодружеськ — 7,4 тис. осіб, м. Привілля — 7,4 тис. осіб. Довідкова чисельність населення:

 • на 01.01. 1991 р. — 149,3 тис. осіб;
 • на 01.01.2001 р. — 135,4 тис. осіб;
 • на 01.01.2011 р. — 121,5 тис. осіб.

Станом на 01.01.2016 року вікова структура населення міста становила:

 • особи молодше працездатного віку — 15968 осіб,
 • у т.ч. діти 0 — 6 років — 7125 осіб,
 • особи працездатного віку — 66792 особи,
 • особи старше працездатного віку — 33156 осіб.

У Лисичанську у 2015 році народилося за попередніми даними 655 дітей. Померло за цей період 1942 особи. Природне скорочення становило у 2015 р. 1287 осіб.

 • Рік               Народилося         Померло
 • 1990            1638                         1825
 • 1995            1141                         2499
 • 2000            826                           2415
 • 2005            986                           2437
 • 2010            1162                         2086

У Лисичанську на 1000 осіб працездатного віку навантаження становить 732 особи: дітьми — 241, особами у віці старшому за працездатний — 491.

Середній вік мешканця м. Лисичанська становив у 2015 році 42,5 роки: чоловіка — 39,4 роки, жінки — 44,9 роки.

На кінець 2015 року у місті діяло 16 дошкільних навчальних закладів.

До нашого міста у 2015 році прибуло 634 особи, а вибуло з міста 784.

Станом на 01.01.2016 року у місті зареєстровано 1370 суб’єктів господарювання. У 2015 році взято на облік 49 суб‘єктів, знято 7.

Довідково:

 • Станом на 01.01.2001 р. — 1132;
 • Станом на 01.01.2006 р. — 1263;
 • Станом на 01.01.2010 р. — 1451;
 • Станом на 01.01.2016 р. — 1370.

Підприємствами міста за минулий рік викинуто в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 16565,9 тонн викидів, що на 2,7 % більше показника 2014 року. Від пересувних джерел забруднення викинуто 3824,2 тонни, що становить 31,8 % показника попереднього року.

У 2015 році у Лисичанську утворено 108380,1 тонни відходів І — ІУ класу небезпеки. Це на 34,3 % менше утворених відходів у 2014 році.

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів у м. Лисичанську у 2015 році склали 119,5 млн. грн..

Начальник управління статистики у м. Лисичанську Т.А.Сидорчук