Перспективи реформи охорони здоров'я

В теперішній час в системі охорони здоров’я Україні спостерігається невідповідність потребі населення в гарантованій Державою безоплатних медичних послуг і можливістю лікувально-профілактичних закладів безоплатно надавати ці послуги. Внаслідок чого переважна кількість громадян України не в змозі отримувати своєчасну медичну допомогу.

В 2016 році в Україні розпочато проведення реформи системи охорони здоров’я. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016р. № 1013-р схвалено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я. Для запровадження в Україні пропонується модель державного солідарного медичного страхування, яка враховує сучасні практики та досвід трансформації системи охорони здоров’я у світі. Основним джерелом фінансування системи охорони здоров’я залишаються кошти Державного бюджету України, які були отримані із загальнодержавних податків. Відбувається перехід фінансування охорони здоров’я від загальної кількості статистичного населення, закріпленого за закладами охорони здоров’я до фінансування фактично пролікованих випадків або кількості наявного прикріпленого населення. Буде запрваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом». Тобто куди звернувся пацієнт за медичною допомогою туди Держава спрямовує кошти на оплату медичних послуг.

Найближчим часом в Україні буде розроблено державний гарантований пакет медичної допомоги. Послуги цього пакету будуть надаватися безоплатно, право на ці послуги матимуть всі без винятку громадяни України. Державний гарантований пакет медичної допомоги буде включати:

  • — первинну допомогу;
  • — екстрену медичну допомогу;
  • — основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря первинного рівня надання медичної допомоги;
  • — основні види стаціонарної медичної допомоги.

Амбулаторні рецептурні лікарські засоби, які внесені до національного переліку основних лікарських засобів та вартість яких відшкодується через механізм реамбурсації.

Реформою системи охорони здоров’я також передбачено надання медичних послуг на засадах співоплати (часткова оплата пацієнтом та державою).

Реалізауія Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я відбуватиметься в три єтапи: підготовчий (2017р.), єтап впровадження (2018-2019 роки), єтап інтеграції (2020р.). В 2017р. нова модель фінансування системи охорони здоров’я буде запрваджена з 1 липня тільки у закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. В м.Лисичанську даний вид допомоги надається сімейними лікарями, дільничними терапевтами, дільнічними педіатрами у мовах Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (переважна зона обслуговування центральної частини міста, район Пролетарська, м.Привілля, м.Новодружеськ) та Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 (переважна зона обслуговування район вул.Красної, заводу гумово-технічних виробів, скляного заводу). В теперішній час в місті розпочато підготовку до формування «зеленого» реєстру пацієнтів. Кожний мешканець міста повинен вибрати лікаря з надання первинної допомоги. Це може бути сімейний лікар, терапевт, педіатр Центрів первинної медико-санітарної допомоги, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, приватно практикуючий лікар. Передбачено вільний вибір лікаря первинної допомоги незалежно від фактичного місця мешкання пацієнта. Кожний пацієнт підписує декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги. Для дітей, недієздатних осіб декларацію підписує законний представник, опікун чи піклувальниу. У разі змін пацієнтом лікаря з надання первинної допомоги для пацієнта формується нова Декларація. З моменту підписання пацієнтом нової Декларації попередня втрачає чинність. Таким чином, формується реєстр пацієнтів, згідно якого проводиться фінансування первинного рівня надання медичної допомоги,"гроші ходять за пацієнтом«. На перехідний період в 2017р. в процесі створення «зеленого» реєстру буде існувати «червоний реєстр» — кількість пацієнтів, статистично закріплених за лікувально-профілактичним закладом. По мірі підписання декларацій пацієнти, що ввійшли до «зеленого» реєстру, автоматично виключаються з «червоного» реєстру.

В 2018 році фінансівання надання первинної медичної допомоги буде здійснюватись тільки тим пацієнтам, що підписали декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги і яких внесено до «зеленого» реєстру пацієнтів.

Другий єтап реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я буде запрваджено в 2018 році, це стосується надання вторинного рівня медичної допомони. Планується створення госпітальних округів і проведення фінансування лікарень за результатами роботи (за пролікований випадок).

Реформування системи охорони здоров’я необхідно проводити. Але для кожної реформи необхідно фінансове забезпечення. Впровадження реформи системи охорони здоров’я потребує відповідного матеріально-технічного забезпечення. Існує проблема з забезпеченістю лікарями та середнім медичним персоналом. Нормативно-правова база, що регламентує впровадження нової системи фінансування охорони здоров’я потребує подальшого вдосконалення.

Заступник головного лікаря ЦМЛ ім.Титова Н.С. Коверга