Хто має право на податкові канікули

Для платників податку на прибуток з 01.01.2017 року діють так звані податкові канікули. Тобто прибуток можна оподаткувати по ставці 0 відсотків. Але щоб скористатися такими канікулами, згідно законодавства, необхідно дотримати ряд умов. Перерахуємо їх.

Скористатися ставкою 0% можуть 3 категорії платників податків:

1. Новостворені підприємства.

Мова про ті фірми, які були зареєстровані після 01.01.17 р. Зверніть увагу: це повинні бути нові підприємства, а не утворені в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації або корпоратизації.

2. Діючі платники податку на прибуток.

Якщо такі підприємства бажають потрапити в когорту нульовиків, вони повинні відповідати наступним умовам:

— щорічний обсяг доходів протягом 3-х послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3-х років) не повинний перевищувати 3 млн грн.;

— середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становило від 5 до 20 осіб.

У цьому випадку виникає питання про порядок визначення доходу: йдеться про бухгалтерський дохід або про дохід, відбитому в прибутковій деці? Вимога звучить саме як «щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень». Фактично ця норма «перекочувала» сюди вже недіючого п. 154.6 Податкового кодексу Україні (далі — ПКУ) і тоді законодавці хотіли тут бачити саме розмір доходу, визначений на підставі податкових декларацій. Враховуючи ідентичність вимоги, швидше за все, контролери і тепер захочуть, щоб враховувався саме дохід, визначений за правилами податкового обліку. І якщо 3 — річний термін зачіпає 2014р., взяти таку цифру випливає з декларації з податку на прибуток за цей рік. Для визначення податкового доходу в 2015-2016 роках, очевидно, потрібно буде орієнтуватися саме на рядок 01 Декларації № 897.

Також цікавим є питання про тихий платників, які були зареєстровані до 01.01.17 р. (наприклад, в III кварталі 2016г.), але ще не отримали доходу за період III — IV квартали 2016г. Щоб скористатися ставкою 0%, у них має бути дотримана умова про дохід. Тобто обсяг доходу за попередній період повинний бути задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн. Раніше в такій ситуації податківця відзначали: для застосування ставки 0% повинне виконуватися умова про наявність щорічного обсягу доходів, а якщо такий відсутній — скористатися канікулами можна буде вже з наступного долі. Звічайно ж, за умови, що підприємство виконає всі встановлені умови.

3. Екс — єдинники.

Мова йде про ті підприємства, які були зареєстровані платниками єдиного податку до 01.01.17 р. і перейшли на загальну систему оподаткування. При цьому, щоб скористатися ставкою 0%, у них за останній календарний рік:

— обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинний бути менше 3 млн грн.;

— середньооблікова кількість працівників — від 5 до 50 чоловік.

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську