Внесено зміни до Податкового кодексу України та інші закони України щодо соціальної підтримки платників податків

Верховною Радою України прийнято Закон України від 4 грудня 2020 року №1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (далі - Закон №1072-ІХ), який 08.12.2020 підписано Президентом України та 09.12.2020 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №228.

Згідно з пунктом 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону №1072-ІХ цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дати набрання чинності Законом України від 04.12.2020 №1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», який також 09.12.2020 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №228, тобто - 10.12.2020.

У цілому положення Закону №1072-ІХ стосуються підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 деякі з яких спрямовані на врегулювання податкового боргу платників податків, зокрема щодо:

 • - збільшення мінімального порогу суми податкового боргу, до якої не застосовуються заходи стягнення, пов’язані з направленням податкової вимоги, застосуванням до майна платника податків податкової застави, а відлік строку давності для стягнення за таких умов не розпочинається (абзац третій пункту 59.1 статті 59, абзац шостий пункту 89.2 статті 89, пункт 102.4 статті 102);
 • - відстрочення податкового боргу, загальна сума якого не перевищує 6800 гривень для платників податків - фізичних осіб (пункт І2 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);
 • - прощення фінансових санкцій за умови прискореної сплати основної суми податкового боргу платникам податків фізичним і юридичним особам (пункт 23 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відстрочення податкового боргу надається платникам податків - фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, що станом на 1 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/відстроченням) у сумі, що не перевищує 6 800 гривень, і який залишився несплаченим станом на дату подання ним заяви до органу ДПС.

Платнику податків необхідно звернутись з відповідною заявою довільної форми до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг. Зазначену заяву платником податків може бути подано як у паперовому вигляді (особисто звернувшись до контролюючого органу або надіславши листа), так і в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.

Якщо у платника податків наявний податковий борг, що обліковується у декількох територіальних органах ДПС, заява надається до кожного такого органу окремо.

У разі відповідності платника податків критеріям, визначеним у пункті І2 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, органом ДПС надається відстрочення податкового боргу до 29 грудня 2021 року.

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (29 грудня 2021 року) штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються.

Якщо платник податків погасив суму відстроченого податкового боргу у повному обсязі раніше, ніж 29.12.2021, такий платник може подати до органу (органів) ДПС заяву (заяви) щодо скорочення терміну відстрочення.

Разом із тим, у випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного строку, а також у разі її погашення після 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, будуть нараховуватися у загальному порядку згідно з вимогами Кодексу.

На платників податків, що станом на 1 листопада 2020 року мають податковий борг, за виключенням:

 • - великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;
 • - осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;
 • - осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
 • - банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
 • - осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
 • - осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені розповсюджується норма пункту 23 підрозділу 10 розділу XX Кодексу. Платники податків, які виявлять бажання скористатися можливістю списання податкового боргу з штрафних санкцій та пені за умови сплати податкового боргу за основним платежем, мають подати до органу ДПС за місцем обліку такого податкового боргу заяву про наміри скористатись положеннями пункту 23 підрозділу 10 розділу XX Кодексу у довільній формі.

У такій заяві обов’язково зазначається сума податкового боргу, яку платник планує погасити протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом №1072-ІХ (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також його зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.

Штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо:

 • - основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами;
 • - це погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072-ІХ (тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно);
 • - та за умови, що платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.

Якщо платником податків не сплачено суми податкового боргу з основного платежу або сплачено частково/ з порушенням строків, пунктом 23, штрафні санкції і пеня, будуть нараховуватися у загальному порядку згідно з вимогами Кодексу.