Затверджено акти перевірки дотримання вимог санітарного законодавства

Міністерство охорони здоров’я видало наказ від 10.04.2013 № 287 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства».

Так, документом затверджено уніфіковані форми актів:

  • у сфері питної води та питного водопостачання населення;
  • на промислових підприємствах;
  • в дитячих садах;
  • в лікувально-профілактичних установах;
  • на радіотехнічних об’єктах.

Також наказом забороняється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) здійснювати перевірку тих питань, які не включені до акту перевірки. А під час позапланових заходів Санепідемслужба повинна перевіряти виключно ті питання, що є підставою для її проведення та які зазначені у відповідному наказі про проведення позапланової перевірки.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13