Що робити, якщо Вам потрібні кошти для започаткування та ведення власної справи.

Для отримання фінансової підтримки (мікрокредиту) Ви можете звернутися до банківської установи та Українського фонду підтримки підприємництва за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, к. 311, тел. (044) 286-11-81.

Український фонд підтримки підприємництва надає на конкурсній основі мікрокредити за рахунок коштів Державного бюджету України на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов’язання щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення договору про мікрокредитування, в розмірі:

  • від 50 000 до 100 000 гривень — на строк до одного року;
  • від 100 001 до 250 000 гривень — на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.

В конкурсі беруть участь проекти пов’язані з виробництвом, переробкою і збутом виробленої продукції, придбанням техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництвом і реконструкцією виробничих приміщень.

Для участі в конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати заявку та пакет документів, з переліком яких можна ознайомитися на сайті Українського фонду підтримки підприємництва:

http://ufpp.gov.ua/.

Інформація з сайту Держпідприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1685)